Klinika adiktologie očima architektů

Přípravy na projekt centralizace kliniky adiktologie, jedné z největších a nejtradičnějších klinik VFN, jsou v plném proudu. Rekonstrukce se týká půdní vestavby a dostavby dětského stacionáře, substituce a dětské ambulance. Na adiktologii se přesunou děti a mladiství, kteří jsou nyní kvůli nedostatečné kapacitě na klinice psychiatrie. Vznikne tak dětské detoxikační centrum pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách. Podkroví budovy pak poskytne stacionář pro dospělé. VFN již disponuje studií a probíhá výběrové řízení na projektanta!

„Modernizace kliniky adiktologie zahrnuje dvě části, a sice půdní vestavbu a tři dostavby. Máme již studii a v současné době probíhá výběrové řízení na projektanta půdní vestavby. Hned co soutěž vyhodnotíme se začne projektovat, povolovat. Po uvolnění finančních prostředků můžeme soutěžit zhotovitele, a nakonec i stavět. Vize našich architektů budeme samozřejmě projednávat s městem, památkáři i odbornou obcí. Předběžná stanoviska již máme. Pokud vše půjde podle plánu, mohly by samotné stavební práce začít do tří let,“ uvedl náměstek Úseku investic a rozvoje VFN Ing. Václav Javůrek a dodal: „Veškeré vizuály, které jsme společně s architekty připravovali, jsou skutečně reálné. Zřejmě jen dojde k dispozičním úpravám, řešíme, jaké použít materiály. Objekty by měly být s ohledem na povahu zařízení strohé a jednoduché. Architekt přiznává základní materiály a konstrukce.“

Myšlenky proměnili ve studii
Při vytváření studie dostavby a rekonstrukce kliniky adiktologie se architekti z Ateliéru PH5 nechali ovlivnit dvěma základními myšlenkami. Jednak vycházeli z jejich pohledu na překonání závislosti, čemuž přizpůsobili návrhy asketického nekompromisního prostředí plného přírodních materiálů a jednoduchých, jasně čitelných detailů. A jednak chtěli připomenout genius loci „Apolináře“, který se váže na historii kliniky adiktologie. Stavba architekta Hlávky se sestává z jednotlivých objektů, které na sebe navazují a tvoří tak členitý tvar. Je tak v protikladu s robustními monobloky staveb v okolí. Dostavby tak architekti rozdělili do několika menších budov propojenými cestičkami a zídkami.

V barevném řešení novostavby se také odráží Hlávkův rukopis. V návrhu vidíme škálu odstínů červené. A to jak na vlastní fasádě novostaveb, ale i v u drobných prvků jako jsou například opěrné stěny a terénní schodiště. Novostavby tak doplňují unikátní lokalitu, kterou tak dotváří. Jasně je patrné, která stavba je nová, a která je původní. Novostavby respektují stávající lokalitu, ale zároveň hrdě reprezentují novodobou architekturu.

Inspirace ve Švýcarsku
Inspiraci architekti hledali v nové budově psychiatrické nemocnice ve švýcarském městě Yverdon-Les-Bains. Jako základní materiál zvolili probarvovaný beton, který v sobě mísí dle slov architektů určitou nekompromistnost, trvanlivost a patřičnou dávku rustikality, díky které lépe splyne s okolím.

Bezpečí a prostor pro terapii
Lůžková část dostavby je určena pro dětské klienty. Architekti uzpůsobili celkovou dispozici a prostor materiálově tak, aby se v co největší míře zamezilo zraněním i případnému poničení. Lůžkovou část by měly tvořit tři pavilony­ – příjem a terapie, lůžková část, jídelna a volný čas. Pavilony budou umístěny kolem atria, budou propojeny chodbou a doplněny speciálním lůžkovým výtahem.

Substituce bude stát na původních základech stávajícího objektu. Architekti využili svažitosti terénu pro vytvoření druhého vstupu, který je tak oddělen. Nebude tak docházet k potkávání se s ostatními pacienty, kteří původním vstupem mohou jít na terapii. Bude tak umožněn ambulantní výdej a podávání léků. Odstupem od zdi Jungmaníku a uliční zdi vznikne intimní prostor.

Současný dětský stacionář je umístěn v centrální budově a jeho prostorové možnosti jsou nedostatečné. Zvláště když došlo k přemístění pacientů z jiných pracovišť do VFN. Nevhodné je i křížení s dospělými pacienty. Z toho důvodu architekti navrhli samostatný vstup z ulice Apolinářská v podobě anglického dvorku. Do stávající zahrady je umístěn nový „Popovův“ altán sloužící jako nové terapeutické místo, ze všech stran obklopené foyer s možností otevření do zahrady.

Stávající půdu architekti v návrzích protkali malými atrii na místech nefunkčních komínů. Tam, kde dřív šel ven kouř, by nyní šlo dovnitř světlo a vzduch. Nové komíny tvoří kovová konstrukce a zasklení. Při otevření umožňují přirozené větrání. Cihly z těchto komínů budou použity na zdivo půdních vestaveb nové dispozice.

Zdroj: Ateliér PH5