„Přestavba porodnice U Apolináře je nejen výzva, ale i odpovědnost a velmi příjemný pocit z možnosti být u toho,“ říká o plánované modernizaci Ing. František Laudát.

Do funkce manažera projektů a investic GPK VFN nastoupil teprve před měsícem, ale již se se svým týmem stihl seznámit s technickými detaily a plány rekonstrukce historického areálu porodnice U Apolináře, kde by mělo vzniknout super moderní centrum porodní asistence a neonatologie s vysoce specializovanou péčí o předčasně narozené děti.

Profesor Antonín Pařízek provedl Ing. Františka Laudáta (vpravo) a jeho tým celou porodnicí.

Jaké máte pocity po prvním seznámení s celým projektem?
Mám zkušenosti s řadou velmi problematických staveb. Navíc jak stále hlouběji pronikám do osidel byrokracie a potíží se zadáváním veřejných zakázek a přípravou investice, už vím, že mě čeká řada komplikací. Například již se samotnou registrací celého projektu.  Na druhou stranu je to ovšem výzva. Vedení VFN již vyčlenilo investiční prostředky na předprojektovou přípravu. Když ale řeknu, že jsme dnes v bodě nula, příliš nepřeháním.

Jaké máte plány pro nejbližší měsíce?
Mým plánem v nejbližší době je zajistit vypsání veřejných zakázek na stavebně technický průzkum objektu, na trojrozměrné digitální zaměření celého areálu porodnice a komunikace s památkáři a městem o výstavbě nového objektu neonatologie. To považuji za zcela klíčové. Měl jsem představu, že zhruba do roka a půl bude hotová předprojektová příprava a kompletní stavební program, aby mohla být vypsána soutěž na projektanty akce.

Co vás na celém projektu nejvíc láká a baví?
Rekonstrukce památkově chráněného areálu a přístavba nového pavilonu nebude jednoduchá. Už jen logisticky zvládnout skutečnost, že modernizace bude probíhat za běžného provozu, je oříšek. Velikost takové operace s nutnou citlivostí k pacientkám je v Česku velmi ojedinělá. Věcí, která mě na této práci přitahuje, je, že z velmi zanedbaného areálu nemocnice se jedna část poměrně brzy podstatně promění, což by mohlo do budoucna ukazovat na to, jak se bude měnit celá Všeobecná fakultní nemocnice. Uvidíme, jak se může dařit skloubit bohatou historii a moderní technologie se zvučným jménem kliniky. Těším se, že důstojné a super moderní prostory, budou konečně odpovídat úrovni práce, kterou zdravotníci denně odvádějí. Celá modernizace by se dala zřejmě i přetavit do konkrétních čísel záchrany předčasně narozených dětí. A to je nejen výzva, to je odpovědnost a velmi příjemný pocit. Taková práce má lidský rozměr, velký smysl. Proto budu popohánět úřady k rychlému rozhodování, aby se modernizace porodnice stala skutečností s dobrým koncem.