Rozhovor s pacientem často ukáže víc než složitá vyšetření

Do Všeobecné fakultní nemocnice nastoupil MUDr Michal Šotola v říjnu 2018, ale v naší nemocnici absolvoval několik stáží v rámci předatestační přípravy. Oceňuje skvělou zkušenost na Neurologické klinice, její atmosféru a ochotu naslouchat všem členům týmu. Stáž v Centru plicní endoskopie ho přivedla k bronchoskopii a endoskopickým vyšetřovacím metodám v pneumologii. O tom, že to byl správný směr, svědčí vítězství v anketě Zaměstnanec roku 2020, v níž se MUDr. Michal Šotola stal vítězem v kategorii lékař u lůžka. 

Naši nemocnici jste si zvolil záměrně nebo to byla náhoda?
Rozhodnutí nastoupit do VFN padlo po rozmluvě s panem primářem Votrubou, který byl mým učitelem během mé specializační přípravy v mém předchozím působišti v Nemocnici Na Homolce, ale pozorovat při práci jsem jej mohl i při jeho působení na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie FN Bulovka. Vždy jsem obdivoval jeho entuziasmus a pozitivní přístup k životu i pacientům a schopnost improvizovat a nalézat rychlá a účinná řešení jejich zdravotních potíží. Rozhodujícími faktory ke změně působiště byly možnost zdokonalit se v bronchologii, dostat se k novinkám a pracovat na předním pracovišti. Důležitý byl i závazek předávat získané poznatky, a zkušenosti mladším kolegům a studentům lékařské fakulty. Oceňuji zároveň i skutečnost, že I. TRN klinika je počtem lůžek i personálu relativně malým pracovištěm, kde vládne družná atmosféra a kde je většinou radost pracovat.

Proč jste si vybral za profesi právě medicínu?
Tak, jak tomu často bývá, i já jsem měl vzor v rodině. Moje matka pracovala většinu své profesní kariéry jako ambulantní neuroložka. Rozplétání složitých hádanek při určování diagnózy mi vždy připomínalo trochu detektivní práci, a to, že se k ní dospěje často pohledem, pohmatem a občasným použitím kladívka, ladičky nebo podobných nástrojů, jsem považoval až za projevy magie. Výběr léčivých přípravků a jejich předepisování mi zase připomínalo alchymii.  Paradoxně jsem byl v posledních ročnících gymnázia pevně rozhodnut se medicíně nevěnovat, obzvláště když jsem viděl v jak složitých podmínkách lékaři a zdravotníci v té době pracovali. Mým hlavním zájmem byla historie a francouzština. Na filozofickou fakultu se mi ale nepodařilo složit přijímací zkoušky, tak mi nakonec medicína zůstala a jsem tomu velmi rád.  Snažím se naslouchat svým pacientům, a i když to někdy stojí hodně času a úsilí, vím, že se to téměř vždy vyplatí a rozhovor přinese často mnohem více než složitá vyšetření. 

Co se vám vybaví, když se řekne…
VFN  
Zní to banálně, ale skutečně je tím moderní medicína, kterou je možno provozovat díky neuvěřitelnému nasazení spousty opravdu vynikajících zdravotníků, často navzdory složitým podmínkám nemocnice, postavené v jozefínské době. 
… rodina
Už si za sedmnáctlet mé praxe asi zvykla, že nemalou část práce odvádím na její úkor. Občas mám pocit, že moji dva synové Vojta (13 let) a Martin (10 let) mi vyrostli před očima. Kdybych neměl skvělé zázemí, které mi poskytuje moje manželka Petra, nedokázal bych si představit, jak by se mi to podařilo zvládnout.  
… rok 2020 
Byl nepochybně rokem pandemie Covid-19. Na jeho počátku jsem balancoval a přemýšlel, zda nezvolnit tempo, uvažoval jsem dokonce, zda vůbec mám v medicíně pokračovat. Situace kolem Covid-19 mi ukázala, jak se dokážeme jako zdravotníci semknout, a cítil jsem skutečnou podporu nejen od mých nadřízených, kolegů a rodiny, ale i spousty dalších lidí. Nikdo z nás si nedokázal představit do detailů, co nás v uplynulém roce a v prvních měsících letošního roku potká, kolika lidských tragédií budeme svědky. Nedokázali jsme si představit, jak rychle a na jak dlouho nám zmizí řada věcí a svobod, bez nichž jsme si možná život ani neuměli představit. Bylo obtížné uvažovat, jak hluboké změny ve společnosti nákaza čínským virem vyvolá. Na uplynulé měsíce se snažím dívat s optimismem.  Jednoznačně pozitivním zjištěním pro mě je, že díky neuvěřitelnému nasazení zdravotníků české zdravotnictví obstálo v bezprecedentní zátěžové zkoušce a i přes nápor nemocných s Covid-19 nerezignovalo na péči o nemocné s jinými diagnózami. Věřím, že vedoucí představitelé státu, politici i my zdravotníci se dokážeme poučit z chyb a nedostatků, abychom podobné situace zvládli lépe a s co nejmenšími škodami na životech, zdraví, majetku a vzdělání našich dětí. 
zdraví 
Říká se, že máme jen jedno, ale i jen je definovat je obtížné. Vždyť přece dobře víme, že zdravý člověk je jen špatně vyšetřený pacient.
štěstí
Muška jenom zlatá.  My, naše nemocnice, naše země a celý svět je tolik potřebujeme. Naleznout se dá často úplně nepředvídatelně a v zdánlivě úplně obyčejných věcech a situacích. 
… radost
Mi udělal nedávný dárek – nový kávovar. Konečně už nemusím chodit do práce. Kávu můžu pít i doma. 
… kolegové z kliniky 
To se mnou často mají těžké. Mluvím a vyjadřuji se rozvláčně, vztekám se, spoustu věcí chci dělat sám a podle sebe a mnohdy to nestíhám nebo nezvládám. Přesto se už možná naučili mít se mnou trpělivost a jsou mi oporou. Za to jim patří veliký dík.
… přání 
Mám pro všechny kolegy z nemocnice i všechny naše spoluobčany. Kéž se nám daří i nadále co nejlépe spolupracovat a na všem zlém nalézat i to dobré.