Od září se opět vrací prezenční formy nejrůznějších typů vzdělávání pro zaměstnance

Pomalu nám snad končí doba pandemická a naše životy se začínají vracet do „normálu“. Také Odbor vzdělávání VFN se postupně navrací k běžnému režimu.

Kurzy probíhaly i v době nepříznivé epidemiologické situace, samozřejmě značná část vzdělávacích akcí pouze online. Ne všem však online výuka vyhovuje a nutno podotknout, že ne pro všechny typy kurzů je tato forma vhodná. Nicméně situace se pozvolna uklidňuje a my můžeme opět nabídnout řadu vzdělávacích akcí v běžném režimu. I naše vybavené učebny jsou připraveny přivítat své stálé i nově příchozí účastníky kurzů.

Vybírat můžete z pestré nabídky

Odbor vzdělávání nabízí řadu kvalitních nejen certifikovaných kurzů a naší snahou je, abychom jejich nabídkou uspokojili co nejširší odbornou oblast. Proto v naší pestré nabídce zájemci najdou kurzy zaměřené například na práci sester v oblasti následné a sociální péče nebo ty, jež se věnují ošetřovatelské, intenzivní péči, případně kurzy z oblasti neonatologie, pediatrie, kardiologie, radiologie, psychiatrie a další jiné.

Samozřejmě nezapomínáme ani na jazykovou vybavenost našich zaměstnanců, proto organizujeme jazykovou výuku, která v době pandemie probíhala online. Pokud to příznivý vývoj epidemické situace dovolí, od září budou jazykové kurzy opět probíhat prezenční formou. A protože je důležité rozvíjet nejen ducha, ale i fyzickou kondici, budeme od září pokračovat v kurzech zaměřených na pohybovou aktivitu či sebeobranu.

Neváhejte, termíny se rychle plní

Řada kurzů bývá velmi vyhledávána a termíny jsou velmi rychle zaplněny, proto pokud máte zájem o některý z nabízených kurzů, neváhejte a přihlaste se, prosím, včas. Nabídku vzdělávacích akcí včetně termínů naleznete na webu našeho Odboru vzdělávání https://www.vfn.cz/odbornici/vzdelavani/vzdelavaci-akce/, případné aktuality ve vzdělávání zveřejňujeme na Intranetu VFN. Věříme, že si každý z nabídky vybere svou oblast zájmu a těšíme se na Vás na našich kurzech.

Tým Odboru vzdělávání