První cenu Nadace Scientia získali tři odborníci z naší nemocnice!

Nadace Scientia ocenila 15. června 2021 v Karolinu nejlepší vědecké práce postgraduálních studentů 1. LF UK

Ceny, které jsou významným oceněním zdravotníků, předal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima spolu s představiteli správní rady nadačního fondu. V rámci doktorského studia byly děleným prvým místem oceněny publikace tří autorů: Mgr. Anety Háskové z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK za práci z oboru diabetologie, MUDr. Romana Kociána z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK za práci v oblasti onkogynekologie a MUDr. Jozefa Budaye z Psychiatrické kliniky VFN  a 1. LF UK za publikaci na téma elektrokonvulzivní terapie.

Všem jsme položili stejné otázky:
1.            Kdo nebo co vás inspirovalo k výběru tématu?
2.            Využijete výsledky své práce v praxi?
3.            Jaké máte plány na léto, čemu se věnujete ve volném čase?

A samozřejmě gratulujeme!

Mgr. Aneta Hásková

1. Pracuji jako nutriční terapeutka v diabetologickém centru. K výběru tématu mě částečně přivedl nedostatek dostupných studií zaměřených na porovnávání dvou nejčastěji užívaných systémů monitorace hladiny cukru v krvi u pacientů s diabetem 1. typu. Oba systémy (FGM – Flash Glucose Monitoring/okamžitá monitorace glykemie, CGM – Continuous Glucose Monitoring/kontinuální monitorace glykemie) jsou založené na senzorové technologii. Tak například výstraha systému CGM upozorňuje pacienty na pokles a vzestup hladiny cukru v krvi. Ti mohou včas reagovat, upravit dávkování inzulinu a vyhnout se případným hypo/hyperglykemiím. Monitorace hladiny cukru v krvi je pro ně také pohodlnější než glukometry vyžadující odběr krve z prstu. Náš tým na toto téma v roce 2020 publikoval studii CORRIDA, která vyšla v prestižním vědeckém časopise Diabetes Care. Dali jsme si za cíl jako první posoudit účinnost těchto systémů z hlediska kontroly optimální hladiny cukru v krvi a v prevenci výskytu hypoglykemií v zátěžové situaci a po ní.
2. Získaná data mohou sloužit jako základ pro budoucí odborné diskuze, klinickou praxi i jednání s pojišťovnami o úhradách monitorovacích systémů. Tato studie potvrdila význam technologií při zvládání diabetu a dále přinesla nové zásadní informace, podle kterých se mohou lékaři i jejich pacienti lépe rozhodovat při volbě nejvhodnější metody monitorace krevního cukru. 
3. Ráda bych si vybrala nějakou část dovolené, kterou chci strávit se svými nejbližšími, nejlépe někde na sluníčku a u vody. Nejčastěji relaxuji při józe a během procházky nebo běhu se svým čtyřnohým parťákem. 

MUDr. Roman Kocián

1. Naše onkogynekologické centrum se dlouhodobě věnuje operační léčbě pacientek se zhoubným nádorem děložního hrdla. Soustřeďujeme u nás pacientky z celé České republiky. Biopsie sentinelové uzliny je důležitou součástí této léčby. Histologické vyšetření těchto tzv. strážných lymfatických uzlin, jejich případné postižení metastázami, je rozhodující pro plánování následné onkologické léčby. Téma postgraduálního studia mi navrhl můj školitel, profesor David Cibula. Řešili jsme několik zajímavých projektů a věnovali se také oblastem, kde stále trvá mezinárodní kontroverze. Jednou takovou oblastí je právě význam velmi malých metastáz (tzv. mikrometastáz) pro prognózu pacientky.  
2. Dosažené výsledky mají velmi důležitý klinický význam. Prokázali jsme, že pacientky se zjištěnými mikrometastázami v sentinelové uzlině mají vyšší riziko návratu onemocnění. Proto by měly být po operaci zajištěny další onkologickou léčbou, chemoradioterapií. 
3. Rád sportuji, ve volném čase se snažím zdokonalovat v jazycích. Volno strávím s rodinou.

 

 

 

 

MUDr. Jozef Buday

1. Elektrokonvulzivní terapie (dále EKT, veřejností někdy nazývána elektrošoky) mě zaujala již jako studenta na stáži. A to zejména z toho důvodu, jak rychle dokáže pacienta klinicky zlepšit a že se jedná o minimálně invazivní, stimulační biologickou léčebnou metodu neuropsychiatrických onemocnění. V tomto směru jsem se rozhodl pokračovat i poté, co jsem ukončil studia a nastoupil na psychiatrickou kliniku. Tato metoda je také tématem mojí vědecké práce.
2. Společně s kolegy doufáme, že výsledky naší práce mohou do budoucna u některých typů pacientů změnit klinickou praxi EKT. Snížení záchvatového prahu pomocí metody rTMS (repetitivní transkraniální magnetické stimulace) může totiž snížit dávku podávané energie a tím minimalizovat výskyt vedlejších účinků EKT. Efekt metody rTMS je dán opakovaným působením krátkých pulzů silného magnetického pole na definovanou oblast mozku.
3. V létě plánuji jet na dovolenou na rodné Slovensko. Zajímá mě zejména historie, rád si čtu, v poslední době se snažím cvičit. Případně se rád podívám na dobrý film, seriál nebo si zahraju PC hru. Příležitostně se taky věnuji myslivectví.