Genová terapie jako velká naděje pro pacienty s lymfomy

První interní klinika VFN a 1.LF UK je v ČR největším centrem starajícím se o pacienty s lymfomy.  Od roku 2020 zavedla u těchto pacientů ve spolupráci s kolegy z UHKT moderní genovou terapii. Díky ní dokážou lékaři přeprogramovat imunitní systém nemocného tak, aby útočil na nádorové buňky.

„Jedná se o úplně jiný terapeutický přístup, než je konvenční chemoterapie. Tento léčebný přístup využívá imunitní systém pacienta a ozbrojuje jeho vlastní imunitní buňky tak, aby byly schopny bojovat proti nádoru. Je velkou nadějí i pro nemocné, kteří by měli při použití dosavadních léčebných postupů minimální šanci na uzdravení,“ uvedla MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D. z I. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

Při této moderní léčebné metodě lékaři nejprve odeberou pacientovi z krve jeho vlastní bílé krvinky. Ty jsou pak zaslány do laboratoře, kde jsou geneticky upraveny tak, aby byly schopny cíleně rozpoznávat a ničit určené nádorové buňky. Tento proces přípravy léčiva trvá 4 až 6 týdnů. Výsledný léčivý přípravek je pak ve zmražené podobě převezen zpět na kliniku a podán pacientovi. Samotnému podání předchází přípravná chemoterapie, která má za úkol minimalizovat tlumivou kontraregulační odpověď organismu.

Léčbu ve VFN absolvovalo již 12 pacientů

Buněčná genová terapie ale není podle lékařů vhodná pro každého pacienta s hematologickým onemocněním. „Jsou jasně definovaná kritéria pacientů, pro které je léčba vhodná. Tato definice zahrnuje typ onemocnění, předchozí terapii i možnosti další léčby či přidružená onemocnění. O léčbě pacienta, včetně indikace genové terapie, což je rozhodnutí potenciálně ovlivňující veškerý další život nemocného, u nás rozhoduje celý tým,“ poznamenala MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D.

Naši lékaři odstartovali léčbu genovou terapií v létě loňského roku. Od té doby ji absolvovalo dvanáct pacientů. Všichni měli za sebou minimálně dvě linie konvenční chemo-imunoterapie, která buď nevedla k úzdravě nebo se po nějaké době maligní onemocnění vrátilo. U poloviny z nich došlo díky nové léčbě k vymizení nemoci čili k dosažení kompletní remise.