Archiv pro měsíc: Listopad 2021

Technologická špička s vysoce erudovanými zdravotníky

Technologická špička s vysoce erudovanými zdravotníky

Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK je v současnosti špičkovým pracovištěm, které nabízí široké spektrum diagnostických vyšetření a intervenčních zákroků vaskulárních i nevaskulárních. Přístrojové vybavení, míra digitalizace a rozsah nabízených vyšetření reflektuje rychlý technologický vývoj v radiologii. Stejný, ne-li větší význam mají pro kliniku týmy pracovníků na vysoké odborné a lidské úrovni. V posledních čtyřech letech prošla klinika rozsáhlou rekonstrukcí a přístrojovým…