Technologická špička s vysoce erudovanými zdravotníky

Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK je v současnosti špičkovým pracovištěm, které nabízí široké spektrum diagnostických vyšetření a intervenčních zákroků vaskulárních i nevaskulárních. Přístrojové vybavení, míra digitalizace a rozsah nabízených vyšetření reflektuje rychlý technologický vývoj v radiologii. Stejný, ne-li větší význam mají pro kliniku týmy pracovníků na vysoké odborné a lidské úrovni.

V posledních čtyřech letech prošla klinika rozsáhlou rekonstrukcí a přístrojovým dovybavením centrálního pracoviště kliniky v areálu VFN. Vedle moderního zázemí pro personál kliniky vznikla nová seminární místnost pro výuku mediků a prostory pro instalaci nové magnetické rezonance a dalšího CT. Oba přístroje jsou vybaveny nejmodernějšími špičkovými technologiemi. Magnetická rezonance Philips Ingenia Elition 3T nabízí výjimečnou kvalitu obrazů a významné zkrácení času vyšetření. Nadstandardní vybavení přístroje cívkami dovolí vyšetřit jakoukoliv část těla včetně těch nejmenších kloubů na rukou a nohou, na druhé straně přístroj umožňuje celotělové vyšetření. Pacienty určitě potěší samotné prostředí a vybavení vyšetřovny, která nabízí vizuální zážitky. V případě CT jde o nejrychlejší a nejvýkonnější dvojzdrojový přístroj na trhu SOMATOM Force Siemens. Přístroj je využíván k rutinnímu zobrazování, specializovaným kardiologickým vyšetřením i navigovaným výkonům pod CT kontrolou.


Široký záběr vzdělávání
Radiodiagnostická klinika je považována za jedno z nejvýznamnějších vzdělávacích center ve svém oboru v České republice. Zajišťuje pregraduální výuku radiologie pro všeobecné lékařství, stomatologii i pro bakalářské obory. Dále zde probíhá postgraduální výuka v celé šíři oborů radiologie a zobrazovacích metod včetně intervenční radiologie. Lékaři kliniky přednášejí na vzdělávacích akcích pro radiology i pro lékaře jiných oborů, a to v tuzemsku i zahraničí.

Vysoká citovanost pracoviště
Na klinice probíhá bohatá výzkumná činnost ve spolupráci s lékaři a vědeckými pracovníky z ostatních klinik a ústavů naší fakulty, ale také z dalších lékařských i nelékařských fakult, včetně spolupráce mezinárodní. Pracoviště magnetické rezonance se spolu s lékaři neurologické kliniky zaměřuje na výzkum v oblasti roztroušené sklerózy, zejména na možnosti MR předvídat klinický vývoj onemocnění. Další výzkum probíhá v oblastech onkogynekologie, kardiologie, urologie, hematologie, radiační ochrany a dalších. V citovanosti vědeckých prací patří klinika mezi nejlepší radiologická pracoviště v ČR. Rozvoj vědy a výzkumu je na klinice spjat s doktorským studijním programem Zobrazovací metody v lékařství, který je společný 1. a 2. lékařské fakultě UK a který klinika dlouhodobě vede.

Klinika v číslech:
• Dle WOS přes 1000 citací ročně,
• 4 CT přístroje,
• 3 přístroje magnetické rezonance (2× 3T, 1× 1,5T),
• 1 angiografická linka,
• 5 moderních rentgenových přístrojů s přímou digitalizací,
• 5 ultrazvuků,
• mamografické přístroje pro 2D i 3D zobrazení s možností stereotakticky navigované biopsie, a lokalizace nehmatných nádorů.

Věděli jste, že výpočetní tomografie slaví letos 50 let?
Před 50 lety byl ve Velké Británii poprvé představen první prototyp výpočetního tomografu neboli CT. Jak velký zlom znamenal pro medicínu vynález přístroje? V čem se liší od rentgenu nebo magnetické rezonance? Jaké unikátní informace a data přístroj lékařům poskytuje? Hostem České televize byl doc. Lukáš Lambert z naší radiodiagnostické kliniky. Podívejte se na reportáž!