Zapojte se do studie zabývající se účinností očkování proti Covid-19!

Vědci 1. lékařské fakulty UK se obrací na zaměstnance VFN a 1. LF UK, kteří buď byli očkováni vakcínou Comirnaty společností Pfizer a BioNTech, nebo prodělali Covid-19, s žádostí o účast na studii zaměřené na stanovení hladin protilátek proti onemocnění Covid-19 a buněčné imunity.

Cílem je prohloubit znalosti o vlivu očkování na humorální a buněčnou odpověď očkovaných jedinců. „Víme, že vakcína firem Pfizer a BioNTech má účinnost 95 procent, ale nevíme, jak dlouho u pacientů očkovaných touto vakcínou vydrží paměťová imunita, respektive jak dlouho mají tito pacienti účinnou imunitu proti tomuto viru,“ vysvětluje důvody k výzkumu hlavní řešitelka studie Mgr. Ludmila Maffei Svobodová z Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK.

„Pomocí metody ELISA budeme detekovat specifické protilátky v séru srážlivé krve a testovat budeme rovněž buněčnou imunitu. K tomu využijeme nesrážlivou periferní krev,“ doplňuje Mgr. Svobodová s tím, že vědci budou sledovat trvání specifické imunitní odpovědi u očkovaných jedinců v průběhu jednoho roku od očkování a pro porovnání se skupinou očkovaných bude do studie zařazena i skupina dobrovolníků, kteří onemocnění Covid-19 prodělali. Na základě těchto výsledků lze určit nutnost případného dalšího očkování.

Odběry periferní žilní krve budou probíhat v intervalech 2 měsíců, tj. za celých 12 měsíců bude zájemcům periferní žilní krev odebrána celkem 6x, a to pokaždé maximální množství krve 10‒15 ml. Vzorky budou označeny kódy a uloženy v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze po dobu maximálně 2 let (po analýze budou vzorky znehodnoceny).


KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Hlavní řešitel: Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová
Pracoviště, adresa: Ústav biofyziky a informatiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
Salmovská 1, Praha 2, 120 00
tel. +420 22496 5858
e-mail: ludmila.maffei@lf1.cuni.cz