Stříbrné mince pro nutriční terapeuty

Po 65 letech se letos změnil systém stravování hospitalizovaných pacientů v nemocnicích a VFN se stala pilotním pracovištěm, kde se podle nového Metodického doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR vaří jídla, která splňují aktuální požadavky Světové zdravotnické organizace, jsou moderní, chutná, zdravá a ekonomicky dostupná. Nejen za přípravu revolučního systému stravování, ale i za celoroční práci na klinických pracovištích osobně poděkovala celému týmu našich nutričních terapeutů náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA.

„Děkuji všem našim nutričním terapeutům za práci, kterou odvádí na klinických pracovištích i v rámci stravovacího provozu. Děkuji jim také za to, jak velký posun jsme v poslední době zaznamenali v revoluci nutriční péče v naší nemocnici. Nejen já, ale celá řada odborníků a zaměstnanců VFN změnu sleduje, kvituje a je si vědoma, že pozice nutričního terapeuta je ve zdravotnictví klíčová,“ poděkovala náměstkyně Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, s tím, že jejím cílem je řady nutričních terapeutů ve VFN ještě rozšířit. Do Eiseltovy síně na II. interní klinice přijel nutričním terapeutům osobně poděkovat i štáb TV Prima, jehož zástupkyně každému předala stříbrnou pamětní minci z dílny České mincovny s vánočními motivy.

Všem nutričním terapeutům naší nemocnice ještě jednou děkujeme!