Jan Saudek nafotil charitativní kalendář, ve kterém se objevuje hned několik osobností naší nemocnice

Bára Nesvadbová se svým nadačním fondem Be Charity připravila pro rok 2022 kalendář s názvem Fúze 2022. Před objektiv významného fotografa Jana Saudka se postavily známé osobnosti z oblasti medicíny, kultury a sportu. Výtěžek z prodeje tentokrát poputuje na pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou a dětem po těžkých onemocněních a úrazech.

Kalendář je v prodeji už od poloviny listopadu v knihkupectvích. Můžete si ho taky objednat na info@becharity.cz i s osobním věnováním fotografa Jana Saudka. Na stránkách kalendáře najdete osobnosti z naší nemocnice. Položili jsme jim stejné otázky:

 1. Proč jste se zapojil/a do projektu charitativního kalendáře Fúze 2022 nadačního fondu Be Charity?
 2. Co ovlivnilo Váš výběr osobností, se kterými jste zachycen/a na fotografii?
 3. Co byste v předvánočním čase vzkázal/a zaměstnancům VFN?
MUDr. Václava Adámková, Ph.D. a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 1. Nadační fond Be Charity odvádí dlouhodobě skvělou práci. Jeho činnost mě oslovila a je mi velmi blízká nejen tím, že pomáhá dlouhodobě nemocným, jejich rodinám a dětem v jejich nelehkých životních situacích příspěvky na léčbu, rehabilitaci a na koupi zdravotnických pomůcek. Ale především je mi blízká tím, že se zabývá konkrétními příběhy a poskytuje přímou pomoc. Je zcela transparentní a je stále v kontaktu s těmi, kteří podporu dostanou. Mezi zásady nadace patří přímý kontakt s žadatelem a rozdělení 100 % získaných finančních prostředků. To je nesmírně cenné a důležité pro každý konkrétní osud, pro každého žadatele. S potěšením jsem přijal nabídku zúčastnit se projektu charitativního kalendáře a velmi bych si přál, aby výdělek z něj byl další z mnoha příspěvků, které nadace získává.
 2. S paní primářkou Adámkovou se znám mnoho let a pojí nás dlouholetý pracovní i přátelský vztah. Je skvělou odbornicí v oblasti mikrobiologie a zastává rozumné názory na současnou situaci vyvolanou virem SARS-CoV-2. Vážím si její profesionality, znalostí a pracovního nasazení.
 3. Chtěl bych i touto cestou všem svým kolegům, lékařům, zdravotnickému personálu a zaměstnancům Všeobecné fakultní nemocnice ze srdce poděkovat za jejich nesmírné nasazení, prokázanou erudici, zodpovědnost i osobní odvahu. Bez nich by naše situace byla mnohem horší. Jejich pomoc, nasazení a velká ochota je nedocenitelná. Zároveň bych si přál, aby se nejen oni mohli naplno vrátit ke své každodenní činnosti bez nutnosti zvládání covidové situace. Při myšlence na betlémské poselství si uvědomme, že pravá krása je v pospolitosti a jednoduchosti, v láskyplném gestu, vřelém slovu, svátečním popřání blízkým, přátelům a sousedům. Přeji všem lidem dobré vůle radostné Vánoce a do snad již zdravého roku 2022 štěstí, optimismus, elán a naplnění všech předsevzetí.

MUDr. Václava Adámková, Ph.D.

 1. S paní Bárou Nesvadbovou jsem spolupracovala i na jiných projektech, tak když mě oslovila, tak jsem souhlasila….
 2. Byla mi přidělena😊
 3. Aby si zachovali chladnou hlavu, zdravý úsudek a přestáli vše ve zdraví.
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., violoncellistka Terezie Vodička Kovalová a operní pěvec Adam Plachetka

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

 1. Sama se zabývám dobročinností, takže jsem připravená pomoci všem, kdo se charitě věnují. Ale žádost o fotografii do kalendáře měla v mém případě přijít tak o pětadvacet let dřív. Mohu teď jen doufat, že si kalendář budou chtít koupit také obdivovatelé starožitností. 
 2. Poslouchám především vážnou hudbu. V mládí jsem studovala operní zpěv a uvažovala o tom, že to bude moje profese. Takže brilantní violoncellistka a světově úspěšný basista pro mě byla ta nejlepší konstelace. Společné fotografování mi ale připomnělo pochybnosti, zda má cesta k medicíně byla správná volba. 
 3. Ráda bych všem popřála veselé Vánoce navzdory současné epidemiologické situaci. Věřím, že Ježíšek nepochybně ocení užitečnost, kterou jsme všichni v minulém roce prokázali, a zajistí nám, abychom zůstali zdraví i v novém roce. 
Herečka Vlastina Svátková, prof. MUDr. Michal Miovský a MUDr. Petr Popov, MHA

Prof. MUDr. Michal Miovský

 1. Tím hlavní je moje sympatie a respekt k aktivitám a práci Báry Nesvadbové a Pavlíny Saudkové. Spolupracujeme již déle a prostě k nim chovám důvěru. Když mi poslaly pozvání, neměl jsem co řešit. Druhým důvodem je, že patřím k obdivovatelům tvorby Honzy Saudka a mám jeho fotky rád. Je s ním veselo a jeho životní energie je skutečně obdivuhodná. No a do třetice, když jsem viděl, do jaké společnosti jsme byli s Petrem, naším panem primářem, pozváni, to je čest.  
 2. Petr Popov je pro mě zásadním člověkem lidsky i profesně a fotografii s ním, jsem považoval za důležité, milé symbolické vyjádření naší svého druhu symbiózy. To je fakt v mnoha ohledech. Spolu jsme udělali to rozhodnutí, že povýšíme oddělení na samostatnou kliniku, a vzali si na sebe tu zodpovědnost a děláme tu práci spolu. Je to vlastně náš společný odkaz a produkt. Ale chtělo to někoho, kdo fotce dodá lesk a krásu, a myslím, že Vlastina Svátková je tou správnou volbou a tím, kdo tyto kvality mohl dát. 
 3. Hlavně vydržet nyní s nervy. Je mi smutno, když vidím, co se okolo nás děje, a je mi líto té obrovské práce a nasazení a toho nepochopení a zbytečných konfliktů. COVID je katastrofa, která nemá politickou tvář a jde napříč stranami a nezajímá ji náš světonázor a hodnoty. Je mi líto každého zbytečně ztraceného života skrze něj a moc bych kolegům na exponovaných pracovištích přál, aby to už bylo za námi a oni to zvládli a mohli mít aspoň trochu normální Vánoce. A děkuji jim všem a celé nemocnici, jak to zvládají, když jsem byl na očkování s dětmi, byla  radost vidět, jak to na poliklinice frčí a je organizováno, to bylo skvělé vidět a zažít. 
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., desetibojaři Roman Šebrle, Robert Změlík a Tomáš Dvořák

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

 1. S nadačním fondem Be Charity mě osobně pojí několikaletá spolupráce, zejména prostřednictvím nadačního fondu Vita et Futura. S Bárou Nesvadbovou a Pavlínou Saudkovou jsme již realizovali řadu aktivit, které významně pomohly gynekologicko-porodnické klinice, a tudíž VFN. Posledním velkým společným počinem byla jarní aukce Be Charity, do které přispěla za porodnici i naše rodina. Podařilo se vybrat finance na unikátní pasterizátor mateřského mléka v hodnotě přes 1 milion korun! Přístroj pomáhá hlavně matkám předčasně narozených dětí, umí například z mateřského mléka odstranit virovou nálož a je také prvním svého druhu v ČR. Právě ho pro naši neonatologii pořizujeme. Takže když jsem byl osloven, abych se podílel na tomto charitativním kalendáři v ateliéru Jana Saudka, neváhal jsem ani okamžik.
 2. Výběr osobností byl pro mě celkem oříšek. Celý můj život je spojen se sportem a nebýt sportu, tak jsem se snad ani nestal lékařem. Když jsem začal přemýšlet o studiu medicíny, byl o lékařství extrémní zájem a často nerozhodovaly výsledky přijímacího řízení, ale kádrové posudky. Můj atletický sportovní klub Sparta Praha se za mě v rámci odvolání přimluvil, a tak jsem se nakonec na medicínu dostal. Jako bývalý atlet jsem si proto vybral tři Bohy sportovního světa a světového desetiboje. Trojice desetibojařů (Roman Šebrle, Robert Změlík, Tomáš Dvořák) z naší společné fotografie posbírala všechny druhy olympijských medailí, řadu titulů z mistrovství světa a také vytvořila několik halových i venkovních desetibojařských rekordů. Jsme přátelé a v naší porodnici jsem právě těmto třem pomohl přivést na svět celkem 6 dětí. Rodí u nás i další desetibojaři. Napočítal jsem celkem již 12 desetibojařských potomků. Naposledy v naší porodnici těsně po letní olympiádě porodila druhého potomka manželka Adama Sebastiana Helceleta Denisa. Adam to stihl z Tokia jen tak tak.
 3. ŠTĚSTÍ. Když má člověk štěstí, tak má totiž i tolik potřebné zdraví. Nikdy nepřestane platit okřídlené přísloví, že na Titaniku byli zdraví všichni, jen jim chybělo právě to ŠTĚSTÍ.