Očkovací centrum ve FP bude mít roční výročí…

Už jedenáct měsíců  funguje očkovací centrum VFN ve fakultní poliklinice. Nejen na to, kolik lidí jím prošlo, ale hlavně na zkušenosti z provozu, první bolesti, ale i na to, nač jsou  pyšní, jsme se ptali těch, kdo stáli u zrodu celého projektu: Mgr. Dity Svobodové, Ph.D., MHA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání, a Ing. Jana Hotmara z úseku léčebné péče.

Kolik lidí centrem prošlo? Jak se v čase měnilo složení lidí, kteří mají zájem se očkovat?
Do této doby prošlo očkovacím místem na FP víc než 44 000 lidí, což představuje přes 90 000 dávek, v době ročního výročí to bude přes 100 000 dávek, z toho přes 2500 dětí ve věku 12‒15 let. Od ledna do konce května, kdy se očkovat mohly postupně jednotlivé věkové a zdravotní kategorie, měli lidé zájem veliký a celkově situace byla pozitivní.  
Asi od června se hodně změnila atmosféra, když se začal zvyšovat počet lidí potřebujících certifikát z různých důvodů, např. kvůli cestování na dovolenou. Samotné očkování a jeho zdravotní benefity jsou až druhé v pořadí, a na podzim to dále gradovalo se změnami v úhradách testů – opět se zvýšil počet lidí k očkování o ty, kteří si nechtějí platit testy

Jak rychle se podařilo takový kolos z ničeho přetvořit do plně funkčního systému?
Pravidla, zejména v počátku, se měnila ze dne na den, a i dnes neustále dochází k různým úpravám. Základ se podařilo vytvořit poměrně rychle díky spolupráci, nadšení a aktivitě mnoha lidí v naší nemocnici, kterým i dnes za to patří velké díky. První nápor byl na imunologii (zaměstnanci si budou pamatovat očkování na klinice, bez registračního systému, bez informací, bez certifikátu) – prostory jsou stále limitující, ale pracujeme s tím, co máme, a v rámci možností se domníváme, že se podařilo vytvořit fungující očkovací centrum včetně zázemí a bez toho, aby medicínská stránka byla upozaděna.

Co bylo na začátku největší komplikací?
Nejasné a neustále se měnící podmínky a problémy s dodávkami vakcín. Třeba oficiální návod, jak se připravit na očkování, nám přišel v době, kdy jsme měli naočkováno přes 3000 lidí.

Co vás nejvíc těší?
Že se podařilo vytvořit funkční očkovací centrum, zvládli jsme i obří nápory lidí, a přitom je u nás stále akcentována i medicínská část, kdy se klient může vždy s lékařem poradit, není to pouze o vyplnění očkovacího dotazníku. Také se podařilo zajistit očkování zaměstnanců a rodinných příslušníků. To vnímám vůči zaměstnancům jako mimořádný benefit…

Jsou lidé pořád tak vděční za služby, které nabízíte?
To ani náhodou – se změnou podmínek se navyšuje počet lidí, kteří se jdou očkovat „z donucení“, aby nemuseli platit testy, aby mohli do hospod atd. Tito lidé berou očkování jako nutné zlo a podle toho se i chovají. Kdo zůstává vděčný, jsou starší lidé,ti si uvědomují riziko, které pro ně covid představuje. Vděční jsou pak imobilní lidé, které očkuje mobilní tým.

Jsou to stále stejní zaměstnanci, nebo se jejich složení v průběhu roku hodně změnilo?
Vzhledem k tomu, že nemáme kmenové zaměstnance očkovacího centra, jsou vypisovány směny jak pro kliniky, tak i pro nezdravotníky obsazující recepci. Obsazení se mění – ale samozřejmě i v rámci klinik i nezdravotníků se našli zaměstnanci, kteří obsazují služby častěji – ono je to i příjemnější, když se lidí znají, když tam nejsou poprvé, získají větší praxi v daných činnostech a práce jde snadněji.

Kdo jsou rekordmani v OC? Máte takové?
Máme – například dva lékaři – MUDr. Hiep Quang Bui a MUDr. Adam Šafanda – oba indikovali víc než 1000 dávek vakcíny. Děkujeme… nejenom jim, ale všem zaměstnancům.

Mluví se o tom, že to někdo dělá pro peníze. Jaké jsou vlastně odměny pro zdravotníky v OC?
Zaměstnanci, kteří mají pracovní úvazek 40 hodin týdně, dostávají zaplaceno pouze přesčasovou práci, kterou na centru odpracují. Zaměstnanci, kteří centrum navštěvují v době svého volna, nikoliv ve standardní pracovní dobu, samozřejmě dostávají práci zaplacenou podle stanovených sazeb. Je však nutné zmínit, že v průběhu ledna plánujeme odměňování změnit, našim cílem je motivovat zaměstnance pro práci v očkovacím centru.

Jak bude otevřeno v průběhu vánočních svátků?
S nástupem další vlny, vzrůstajícími požadavky zřizovatele a ukončením platnosti dvou očkování pro mnoho lidí jsme nuceni ponechat očkovací centrum otevřené i v týdnu mezi svátky.

Chystáte nějaké změny provozu v lednu?
Ano, připravujeme očkování dětí od 5 do 11 let. Pokud to bude jen trochu možné, první termín pro děti otevřeme již v prosinci. Samozřejmě vyčleníme místa pro děti našich zaměstnanců. Sledujte intranetové stránky, aktuální informace se objeví po získání dětských vakcín. Rovněž bychom rádi v lednu modifikovali práci na centru, snížili potřebný počet zdravotníků a zvýšili počet administrativní podpory. To ale uveřejníme v některém z příštích čísel.

Řekněte některá zásadní čísla: nejvyšší denní počet očkovaných
Téměř 800 lidí za den, mnohokrát pak i přes 600 lidí za den, ale to jde o specifické situace, vždy vzniklé nějakou mimořádnou změnou (rozhodnutí o změně intervalu, přesuny a změny v dodávkách vakcín atd.). Běžná rozumná kapacita OCM, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, je kolem 500‒550 lidí za den.