Nová technika zlepší výuku na pediatrii

Na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN vznikla v prostoru bývalé malé seminární místnosti nová výuková multimediální audiovizuální místnost. Bude sloužit praktické, hlavně distanční a hybridní výuce pediatrie na 1. LF UK.

„Distanční výuka dozná díky multimédiím, živým přenosům, webinářům, dálkovému zkoušení studentů, komfortním telekonferencím a nahrávání výukových materiálů velkého zlepšení,“ zdůraznil iniciátor vzniku výukové místnosti MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. Oficiální uvedení do provozu se plánuje na začátek roku 2022, ale praktické využití je již vyzkoušené a účastníci místnost hodnotí velmi pozitivně. Jak dr. Szitányi dále uvedl, klinika plánuje další zpětnou evaluaci vyučujícími i studenty jako součást hodnocení projektů. Výuková místnost totiž vznikla v souladu s Dlouhodobým záměrem UK a 1. LF UK v rámci Institucionálního plánu 2021 a jako součást projektu Podpora rozvoje flexibilní výuky, využití nových systémů.

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. a Mgr. Petra Klusáková

Petra Klusáková, Foto: Olga Bražinová