Jana Roubíčková: Ráda za sebou vidím výsledky. Nabíjí mě to a posouvá vpřed

Bc. Jana Roubíčková nastoupila 1. března na pozici vrchní sestry Urologické kliniky VFN a 1. LF UK

Považujete jmenování do nové funkce za závazek, výzvu nebo radost?
Od každého trochu. Když jsem se dozvěděla výsledky výběrovém řízení, tak jsem měla velkou radost, ale samozřejmě také obavy a spoustu otázek. Pracuji na urologii již 20 let, pro mé kolegyně budu nyní nadřízenou. Zvládneme to? Převládl ale rozum a já si řekla, že je to pro mě velká výzva a ty já mám celý život ráda. Kdykoliv se v práci v minulosti vyskytl problém, který vyžadoval složitější řešení, tak jsem se do toho s radostí vrhla a pokusila se ho vyřešit hned.

Co byste chtěla do budoucna na oddělení změnit, zlepšit nebo co naopak funguje a chcete to rozhodně ponechat? 
Naše urologická klinika funguje obecně dobře. Fluktuace na klinice je minimální, některé sestry zde pracují i přes 30 let, což je obdivuhodné. To ale neznamená, že rádi neuvítáme mladé a svěží tváře do zkušených kolektivů. Chci zlepšovat podmínky pro sestry v rámci kliniky, hlavně co se týče jejich zázemí. Je důležité, aby měly sestry kde odpočívat, v klidu se najíst a napít. Sestry nefungují na písknutí a mají své potřeby a práva, nemohou fungovat bez přestávky. Chtěla bych také zlepšit materiální zabezpečení kliniky.
Určitě bych byla ráda, kdyby se zvýšil zájem o obor urologie ze strany nelékařského personálu a ráda bych hlavně změnila pohled sester na urologii jako takovou. Je to částečně opomíjený a zavrhovaný obor (nezaslouženě), a přitom jsme chirurgie jako každá jiná. Navíc je u nás i dětská chirurgie, velký ambulantní trakt a v blízké budoucnosti nás dokonce čeká otevření centra robotická chirurgie. Na urologii se dá najít spousta zajímavého. Mnoho sester si primárně řekne, že na urologii je hlavně moč, ale ta je přece přítomna ve všech oborech :-). Pro sestry je to přece každodenní rutina a nevadí jim to.

Co Vás čeká?
V brzké budoucnosti nás čeká otevření robotického centra, a to je výzva sama o sobě. Jedním z velkých cílů bude zkoordinovat návrhy, plány, instalaci a najít schopného koordinátora, který zajistí, aby byl provoz centra vyvážený a plynulý. Centrum bude využívat nejen naše klinika, ale také ostatními chirurgickými obory ve VFN.

Jaké jsou vaše plány a vize? 

Bezpečná a přátelská klinika pro pacienty, kteří se k nám budou v případě potřeby a nutnosti s důvěrou vracet.

Zvyšovat růst kvality poskytované ošetřovatelské péče, která k pacientovi přistupuje komplexně.

Pro personál bezpečné a přátelské pracoviště, na kterém rádi zůstanou pracovat až do důchodu😊.

Přátelské a otevřené prostředí založené na vzájemné komunikaci a důvěře.

Podporovat další vzdělávání a profesní rozvoj zdravotnického personálu.