Otevíráme nový studijní obor Všeobecné ošetřovatelství

1. lékařská fakulta UK otevřela ve spolupráci s naší nemocnicí nový studijní program Všeobecné ošetřovatelství. Reaguje tak na nedostatek všeobecných sester v klinických provozech. Tříletý studijní program, který připraví pro praxi kvalifikované sestry s vysokoškolským titulem, vznikl díky velké podpoře děkana 1. LF UK prof. Martina Vokurky, ředitele VFN prof. Davida Feltla, přednosty III. interní kliniky prof. Michala Krška a proděkana 1. LF UK pro doktorská studia a lékaře III. interní kliniky doc. Lukáše Zlatohlávka. Jaký přínos bude mít studijní program pro VFN, kdo se může ke studiu přihlásit nebo jak bude koncipovaná praktická výuka na našich pracovištích? Zeptali jsme se náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dity Svobodové, Ph.D., MHA.

Proč jste se rozhodli s 1. LF UK otevřít nový studijní program Všeobecné ošetřovatelství?

Program všeobecné sestry měl na 1. LF UK dlouholetou historii a jeho hlavní realizátorkou byla v minulosti sestra doc. PhDr. Marta Staňková, CSc. Zrušení tohoto oboru před lety způsobilo, že Všeobecná fakultní nemocnice ztratila možnost vychovávat absolventky, které by praktikovaly hlavně ve VFN, a tím se zvýšila možnost, že po ukončení studia zůstanou v nemocnici pracovat. Jsme tak jako VFN trvale závislí na školách, které mají ale zpravidla své kmenové fakulty, a tím pádem je jejich praxe zde omezená nebo je minimální. Tento zcela zásadní problém se dlouhodobě snažíme řešit, školy se však nechtějí vázat a spolupracovat pouze s VFN. Mít svůj vlastní program je samozřejmě úplně jiná úroveň. Je to prestižní, a hlavně ‒ je to naše (tím myslím 1. LF a VFN).

Jaký přínos to bude mít pro VFN?

Budou to studenti, kteří se stanou součástí nemocnice, a stejně tak, jako fakulta vychovává „své“ mediky, je v současném akademickém světě zcela přirozené mít i „své“ sestry. A nejen to, 1. LF má společně s nemocnicí i své porodní asistentky, nutriční terapeuty, adiktology, fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Tak se podle mě tvoří týmy světového formátu v praxi. Každý přece dnes už ví, že být skvělý lékař nestačí, je zapotřebí mít kolem sebe vynikající tým profesionálů, kteří svým oborům rozumí, a u pacienta se tak společně uplatňuje komplexní péče. 

Kdo všechno se může ke studiu přihlásit?

Program je plně otevřen pro všechny absolventy středních škol s maturitou. Předpokládáme, že se přihlásí především absolventi středních zdravotnických škol a gymnázií.

Jak bude koncipovaná praktická výuka na pracovištích naší nemocnice?

Praktická výuka je v tomto programu velmi rozsáhlá, činí ji celkově 2720 hodin v průběhu tří let. Koncipovali jsme ji tak, že je naprosto nebývalá, individuální, zaměřená nejen na základní kmenové obory, ale rovněž na ty specializované a superspecializované. Praxe studentů bude probíhat pouze ve Všeobecné fakultní nemocnici a naší velikou snahou bude, aby se studenti stali součástí týmů od prvního ročníku. Máme připraveno i několik motivačních programů, kam patří především možnost různorodých stipendií. Věříme, že díky kvalitní praktické výuce ve VFN se program stane v budoucnu velmi vyhledávaným.

Jak konkrétně se VFN zapojí? Budou lektorkami naše sestry? Co si od studia slibujete?

Je nutné si uvědomit, že výbornou sestrou se stanete v okamžiku, kdy nejdříve musíte chtít a současně musíte potkat znamenité mentory, lektory a učitele profesionály. Pokud chceme vychovávat dobré a kvalitní sestry, je nutné do výuky zapojit mnoho vynikajících lékařů a sester z VFN, samozřejmě je motivovat (finančně i profesně) a dát jim možnost, aby své dlouholeté znalosti a dovednosti přenášeli na další generace sester, které se budou starat o své pacienty. Musíme jako nemocnice tedy nejdříve investovat: finance, práci sester i lékařů, profesionálů, jejich znalosti a dovednosti, což se ve výsledku vrátí právě tím, že se noví absolventi studia rozhodnou v nemocnici zůstat, pracovat, rozšiřovat svůj obor, seberealizovat se a budou ochotní převzít zodpovědnost. To je největší odměna nejen pro fakultu a pro nemocnici, ale zejména pro společnost a pacienty.

Nový studijní program představili na tiskové konferenci zástupci VFN a 1. LF UK: ředitel VFN prof. David Feltl, děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN Mgr. Dita Svobodová a proděkan 1. LF UK pro doktorská studia a lékař III. interní kliniky doc. Lukáš Zlatohlávek.
Na akci nechyběl a celý program podpořil ministr zdravotnictví ČR prof. Vlastimil Válek.

Přijímací řízení

Výuka budoucích sester začne již letos v říjnu, k červnovému přijímacímu řízení si mohou uchazeči podat přihlášku již nyní, a to nejpozději do 30. dubna 2022!

Informace k programu včetně možnosti podání přihlášky naleznete zde: Přijímací řízení ‒ Univerzita Karlova (cuni.cz)

Pokud na pracovištích znáte někoho, kdo by měl o studium zájem, nebo byste rádi přihlásili ke studiu někoho z vašich blízkých, tak neváhejte!