Modernizace VFN bude letos stát 200 milionů

Více než 200 milionů korun plánuje naše nemocnice letos investovat do modernizace. Čeká nás zásadní obnova budovy Interního oddělení Strahov, vybudování nových porodních pokojů v porodnici U Apolináře nebo rekonstrukce metabolické JIP na III. interní klinice. Budeme také vybírat projektanta nového pavilonu A7, připravovat generální rekonstrukci porodnice nebo opravu vily Voračických v areálu psychiatrie i dostavbu adiktologie. Více nám prozradil náměstek ředitele pro investice a rozvoj Ing. Václav Javůrek.

Všechny nepochybně zajímá plánovaná proměna pavilonu A7. V jaké fázi je tato strategická investice?

Na jaře již budeme mít schválenou zadávací dokumentaci a vypíšeme soutěž na projektanta. Předpokládám, že projekční práce zahájíme na podzim. Studii musíme diskutovat s městem, s památkáři a dalšími institucemi a vybranou variantu studie dále dopracovávat, abychom měli co nejdříve připravenou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Naše vize je taková, že od podzimu budeme asi rok a půl projektovat a pak vybírat dodavatele a hned začneme stavět. Stavba bude realizována v etapách, abychom minimalizovali dopady do provozu jednotlivých pracovišť. Oproti původnímu plánu chceme stavbu rozšířit o heliport. Měníme přístup k řízení zakázky na Design&Build, projektovou dokumentaci budeme dělat v BIMU.

Kolik bude strategická investice stát?

Stavba vychází zhruba na 1,5 miliardy korun včetně přístrojů, ale záleží, kdy získáme první nabídky. Předpokládáme, že se do ceny promítne současný růst stavebních materiálů i prací. Letos je do přípravných prací a dokumentace alokováno asi 24 milionů korun.

Jak to vypadá s modernizací naší gynekologicko-porodnické kliniky?

Jde opět o velkou investici, kterou nezrealizujeme pouhým lusknutím prstu, ale vyžaduje dlouhé přípravy. Ministerstvo zdravotnictví nám zaregistrovalo přípravnou fázi, která končí na jaře 2023 tzv. stavebním programem a studií proveditelnosti. Na základě toho začneme nejpozději v létě příštího roku soutěžit projektanta v architektonické soutěži. V současnosti vyhodnocujeme soutěž na geodeta pro zaměření a během několika dní zahájíme soutěž na stavebnětechnický a stavebněhistorický průzkum. Jsem rád, že jdeme s dobou a vše připravujeme a zaměřujeme digitálně 3D laserem. Co ale letos reálně U Apolináře zvládneme zrealizovat, jsou nové porodní boxy.

Co dalšího nás letos v oblasti investic čeká?

V letošním roce budeme připravovat projekt na centralizaci kliniky adiktologie, jedné z největších a nejtradičnějších klinik VFN. Jedná se o půdní vestavbu a dostavbu. Přesunou se sem děti a mladiství, kteří jsou nyní kvůli nedostatečné kapacitě na psychiatrii. I tam ale budeme modernizovat. V areálu psychiatrické kliniky nás čeká rekonstrukce bývalé vily Voračických, tzv. Herzova domu. Vila se promění ve stacionář pro pacienty z psychiatrické kliniky. Tím se tam uvolní kapacity pro chystanou rekonstrukci lůžkové části. A zázemí zaměstnanců se při té příležitosti přesune do podkroví, a to včetně sociálního zařízení a šaten. Zároveň jsme také vypsali výběrové řízení na tzv. terapeutické zahrady v areálu psychiatrie, na jejichž vybudování jsme získali finanční podporu z Norských fondů. S realizací počítáme na jaře letošního roku.

Vila Voračických se promění ve stacionář pro pacienty z psychiatrické kliniky.

A co Strahov nebo plánovaná rekonstrukce metabolické JIP na III. interně?

S oběma investicemi počítáme také v letošním roce. K jednotce intenzivní péče na bariatrii máme hotovou projektovou dokumentaci na stavební povolení, v únoru zahájíme práce na dalším stupni projektové dokumentace, zahájíme soutěž. Vlastní realizaci předpokládáme nejdříve na přelomu roku. Rekonstrukci Interního oddělení Strahov zahájíme na přelomu jara a léta. Čeká nás obnova obvodového pláště, oprava střechy, zateplení i výměna oken. Rekonstrukce Strahova nás vyjde na 58 milionů korun.

Rekonstrukce Interního oddělení Strahov odstartuje na přelomu jara a léta 2022.

Jaké jsou další vize a plány?

V tomto kvartále zahájíme i práce na generelu VFN, který bude zahrnovat všechny naše reálné vize a představy v dalších letech. Připravujeme digitalizaci archivu projektové dokumentace, od čehož si slibujeme snadnější zpřístupnění dokumentace pro všechny techniky, externí projektanty atp. Chystáme se i na další digitalizaci v návaznosti na již schválené legislativní změny i na připravovanou rekodifikaci stavebního práva.