Preferujeme individuální přístup, se studenty musí zafungovat vzájemná chemie

Cesty, kterými se studenti, nejčastěji vysokých zdravotnických škol, do naší nemocnice dostanou na praxi, jsou různé. Důležité je, když se studenti vracejí, praxe splní jejich očekávání, pomůže jim rozšířit si teoretické znalosti a najít se v konkrétním oboru. O možnostech, které VFN studentům nabízí, jsme si povídali s koordinátorkou pro zdravotnické školy Mgr. Beátou Švárovou.

Pregraduální praxe, které směřují k dosažení povolání, jsou povinnou součástí studia. Bez jejich absolvování nemůže student ukončit vzdělání absolventskou zkouškou. „Na kliniky a pracoviště naší nemocnice přicházejí pravidelně na praxe studenti středních zdravotnických škol oborů Praktická a Všeobecná sestra. Tato spolupráce historicky funguje a na starosti ji má odbor vzdělávání,“ vysvětluje Mgr. Beáta Švárová a dodává: „Já se potkávám se studenty vysokých zdravotnických škol, v Praze je jedna, která připravuje absolventy v bakalářských oborech, ale hlásí se k nám zájemci z Kladna, Liberce, Pardubic, studenti Ostravské univerzity…“

V čem je rozdíl? Ve volnosti a možnosti vlastního výběru
Zatímco studenti středních zdravotnických škol mají direktivně určeno, na jakém pracovišti praxi absolvují, studenti bakalářských oborů se hlásí sami. Mohou si vybírat poskytovatele zdravotnických služeb, který je láká a zajímá, stejně jako konkrétní kliniku či pracoviště. V těchto studijních oborech je daný pouze počet hodin praxe na semestr a stanovené obory, které musí projít, aby splnili podmínky absolutoria. „My jsme před dvěma lety spustili nový systém komunikace, který je velmi snadný, srozumitelný, a podle něj hledáme zájemcům praxe přesně podle jejich představ,“ přibližuje práci se studenty Beáta Švárová. „Zájemci, kteří si zvolili Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, vyplní na webu základní interaktivní formulář, kde se ptáme na priority, zájmy, představy o praxi i oboru, kterému by se chtěli v budoucnu věnovat, a já pro ně hledám nejvhodnější umístění v rámci nemocnice. Nejedná se o masovou aktivitu, nejde nám o naplněné kvóty, ale o naučení se, o proniknutí do oboru, o to, aby studenti poznali co nejvíc a měli představu, co ten který obor představuje. Jde nám o individuální přístup, projevujeme o studenty zájem. Jedině tak se mohou rozhodnout, zda je to pro ně správná cesta. Dostávají se k nám ale i tak, že osloví napřímo kliniky nebo odbor vzdělávání. I tyto cesty se pak propojí u mě. V rámci nemocnice byla vytvořená aplikace Studenti, stáže a praxe. V tomto kalendáři se všichni zúčastnění v rámci VFN setkáváme a máme přehled.

 Usnadníme administrativu a máme zpětnou vazbu
Mám radost, že systém studenti využívají, za poslední rok jich naší nemocnicí prošlo 400. A ještě víc mě těší, že se vracejí opakovaně. Oceňují snadnou komunikace s jedním člověkem, já mám zase přehled o tom, co už absolvovali, na jakých klinikách praktikovali, a mohu hledat úplně jiné možnosti. Vrchním sestrám usnadním práci, snížím administrativu a nabídnu jim šikovné praktikanty se zájmem o obor. Studentům nabízím různé pohledy na obor, který si zvolili jako budoucí profesi, nabízím různá pracoviště. Někdo to vítá, jiní se rádi vracejí tam, kde jim bylo nejlépe. Naše nemocnice má možnost nabídnout v rámci praxí ubytování a stravování, které si studenti hradí. Mimopražští to často využívají. Ke spokojenosti pomáhá i zpětná vazba, stačí drobnost, třeba poznámka, že chybí soukromí pro převlékání do práce…“

Ilustrační foto

Vysokoškoláci jsou hotoví lidé, vědí, co chtějí
Nejčastěji probíhají praxe na velkých klinikách: na 1. chirurgii, 3. a 4. interně, ale pokud mají velmi vyhraněný zájem o některé pracoviště, snažíme se jim najít cestu. Na pracoviště se jdeme podívat, studenti ho skutečně vidí, žádná virtuální realita, ale lidi naživo. Když se pak sejde lidskost i vzájemná chemie, končí to i nabídkou práce na dohodu v době studia nebo nabídkou zaměstnání po absolvování školy. Hmatatelný výsledek spolupráce je, že přestože studenty nabádám, aby zmapovali co nejvíc zdravotnických zařízení v Praze, když mají příležitost, vracejí se k nám.

Stipendijní programy
V posledním ročníku bakalářského studia mohou studenti využít stipendijní programy naší nemocnice. Domluví si na pracovišti, které ho v rámci praxe nejvíc oslovilo, práci na částečný úvazek či na dohodu, stává se zaměstnancem a dostane stipendijní příspěvek na dokončení studia. Po absolvování školy se zaváže ke dvěma letům práce pro VFN. Tato vzájemná dohoda je výhodnou pomocí pro obě strany.