Mateřská škola při nemocnici: Hlídací tety, učitelky i zdravotnice!

Když se v poslední vlně nouzového stavu uzavřely i mateřské školy, VFN pružně zareagovala a svým zaměstnancům – rodičům nejmenších dětí – pomohla. Foniatrická klinika VFN, která zcela zastavila zdravotnický provoz na dětském lůžkovém oddělení, otevřela základní školu pro 20 dětí zaměstnanců a o 15 dětí se starají dětské zdravotní sestry v rámci mateřské školy. S dalšími školkovými dětmi pomohl Magistrát hl. města Prahy a jednotlivé městské části.

Magistrát a kraje ČR nabídly pomoc všem zaměstnancům integrovaného záchranného systému a nejpozději do 48 hodin od zadání požadavku je dítě umístěno do kolektivního zařízení podle místa bydliště rodičů nebo podle místa jejich zaměstnání. V každé městské části Prahy je pro tyto účely otevřena minimálně jedna mateřská a základní škola. V případě zájmu o umístění svého potomka do školského zařízení se mohli zaměstnanci obrátit na Mgr. Petru Vachulkovou (petra.vachulkova@vfn.cz) z Úseku lidských zdrojů, odboru Vzdělávání VFN, která umístění dětí ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zařídila. Takto se podařilo najít dočasné útočiště více než stovce dětí a zájem byl opravdu velký. Mezi zaměstnanci VFN byl zájem i o mateřské a základní školy ve Středočeském kraji, kam bylo umístěno okolo 20 dětí.

Od dvouletých až po předškoláky
V mateřské škole na Foniatrické klinice bylo všech 15 míst obsazených za jediný den!  Zařízení funguje ve zcela běžném standardu: ranní a dopolední hry a zaměstnání, pobyt na vlastním hřišti nebo v plně vybavené tělocvičně. Po obědě děti odpočívají, starší si mohou hrát. V současné epidemiologické situaci se školkové děti pravidelně testují, v jídelně se střídají, aby se navzájem nesetkávaly se školáky. Všechny společné prostory se pravidelně dezinfikují. Ohromnou výhodou pro rodiče je, že školka funguje od půl sedmé ráno a služby nabízí až do 18:30 hodin. „Většina rodičů to ale nevyužívá a babičky nebo druhý rodič vyzvedávají potomka brzy odpoledne,“ komentuje vrchní sestra Hana Svobodová a dodává: „Nabízeli jsme i noční a víkendové pobyty s ohledem na služby rodičů, ale nebyl zájem.“

„Denní program kopíruje běžnou mateřskou školu. Snažíme se, aby to děti u nás bavilo. Všechny činnosti (hlavně výtvarné a pohybové) odpovídají náplni předškolního zařízení, navíc můžeme nabídnout logopedii. Velkou výhodu kolektivního zařízení vidíme především v tom, že děti mají přirozený sociální kontakt s vrstevníky, zajištěnou péči, zábavu, stravu a jsou pod stálým dozorem zdravotníků,“ vypočítává staniční sestra lůžkového oddělení Eva Luková a komentuje: „Jsme hlídací tety a učitelky zároveň, jistotou pro rodiče je, že jejich děti jsou v rukou zdravotníků. Zvládáme v pohodě i nejmenší dvouletou školačku s plenkami. Dětem je tady dobře a my zároveň můžeme ulevit jejich rodičům, to nás těší.“

! Aktuální informace!

Vzhledem k tomu, že nouzový stav v České republice končí dne 12. 4. 2021 od 0:00 hodin, bude ukončena i činnost mateřských a základních škol, které fungovaly po dobu nouzového stavu pro děti od 2 do 10 let pro děti IZS, tudíž i naše zaměstnance VFN. Nově však vstupuje od pondělí 12. 4. 2021 v platnost Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021), kterým se upravuje provoz škol a školských zařízení (dále jen „Opatření“).

Pro zaměstnance VFN to znamená, že jejich děti se mohou vrátit do svých mateřských a základních škol, ve kterých jsou zapsány ke vzdělávání. Zaměstnanci VFN musí doložit škole potvrzení zaměstnavatele, že jsou skutečně zaměstnanci ve zdravotnictví.

Povinnné testování se vztahuje na děti v mateřských školách i žáky 1. stupně základních škol.

Žákům 1. stupně základních škol, na které se vztahuje rotační výuka je umožněn celodenní osobní přístup ve školní družině či školním klubu. Jinými slovy, týden budou žáci ve škole na výuce a týden ve školní družině či klubu.

Zaměstnanci se nadále mohou v případě nejasností obrátit na Odbor Vzdělávání VFN na paní Mgr. Petru Vachulkovou (petra.vachulkova@vfn.cz, telefon: 224 964 181).