Perinatologická pomoc v Kambodži

Tým lékařů z porodnice U Apolináře pomáhá v Kambodži se snížením úmrtnosti matek a dětí při porodu

 Na konci ledna se do Kambodže vydal na pracovní cestu tým zdravotníků z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (GPK). Inspekční cesta je součástí projektu nadačního fondu Vita et Futura České perinatologické ruce letí do Kambodže. Projekt finančně zaštiťuje Česká rozvojová agentura. Tým složený z prof. MUDr. Antonína Pařízka (vedoucího Perinatologického centra GPK), porodní asistentky Alžběty Němcové, porodníka MUDr. Jana Přády a IT specialisty Michala Krska navázal na dřívější spolupráci našich kolegů pod vedením prof. MUDr. Richarda Plavky (vedoucího neonatologického oddělení GPK) s tamní Národní pediatrickou nemocnicí v Phnom Penhu (NPH) z roku 2018. Profesoru Pařízkovi jsme položili několik otázek, které projekt přibližují.

Co je úkolem projektu České perinatologické ruce letí do Kambodže?
Úkolem současného týmu specialistů bylo komplexně zmapovat aktuální stav v oblasti péče o matku a dítě v nám tak vzdálené zemi. Chceme se hlavně zaměřit na vybudování perinatologického centra po vzoru naší porodnice. Během naší návštěvy jsme absolvovali několik podnětných jednání. Byli jsme součástí kulatého stolu v NHP, organizovaném Českým velvyslanectvím v Kambodži, který byl zaměřen na perinatální péči o matku a dítě a kterého se v rámci mezinárodní spolupráce účastnili také odborníci z Německa, Jižní Koreje a zástupci WHO. Dostalo se nám dokonce přijetí u kambodžského ministra zdravotnictví profesora Mam Bunhenga. Jednání za účasti velvyslance v Kambodži Martina Vávry probíhalo v uvolněné atmosféře. Zájem pana ministra aktivně řešit problém mateřské, novorozenecké a dětské úmrtnosti je nezpochybnitelný. Osobně převzal projektové podklady a uvítal návrh pomoci i skutečnost, že cíle projektu, tak jak byly nastaveny Českou rozvojovou agenturou a odborně podloženy našimi odborníky, jsou v kambodžských poměrech aplikovatelné.

Jakou roli hrají v rámci projektu IT technologie?
Získali jsme důležité kontakty a poznatky ze současné situace v oblasti digitalizace a statistiky z oblasti péče o matku a dítě v Kambodži. Hlavně jsme si ověřili, že v Kambodži má skoro každý chytrý telefon. To je pro náš projekt naprosto zásadní. Můžeme totiž spustit softwarovou aplikaci, která bude stávající kambodžské maminky edukovat a provázet celým těhotenstvím. A hlavně – bude je registrovat, informovat, kdy mají jít na kontrolu a jaké vyšetření je zrovna čeká. Na aplikaci aktuálně pracují odborníci z porodnice U Apolináře. V zemi, kde zdravotní péče není vždy fyzicky dostupná pro každého a kde většina obyvatelstva žije ve vzdálených oblastech, je to ta nejefektivnější cesta. Další digitalizace spočívá v online dostupných výukových materiálech pro zdravotnický personál a sběru dat na všech úrovních k vyhodnocování statistik.

Navštívili jste více zdravotnických zařízení?
Navštívili jsme provincii Kampong Chhnang, kde se náš tým setkal s vedoucími činovníky provincie a řediteli tří nemocnic, které by měly být do projektu zapojeny. Na závěr naší inspekční cesty jsme měli možnost nahlédnout do téměř dokončeného prvního perinatologického centra v Kambodži. Otevře se na konci tohoto roku. Centrum bude jako první v zemi splňovat stěžejní požadavek komplexní perinatologické péče − neonatologie a porodnice jako provázaná jednotka pod jednou střechou. Vedení nemocnice v Phnom Penhu přistoupilo k výstavbě nového areálu na základě návštěvy naší gynekologicko-porodnické kliniky před třemi lety. Kambodžští lékaři u nás viděli, jak moc je spojení jednotek neonatologické a porodnické péče prospěšné. Je totiž zcela zásadní co nejvíce eliminovat přesun předčasně narozených dětí z jednoho zdravotnického zařízení (porodnice) do druhého (neonatologie). V Kambodži běžná situace. Často to zde znamená překonat velké vzdálenosti, nepohodlnou cestu po problematických komunikacích, leckdy bez sanitky, a to může mít pro novorozence fatální následky.

Co vás čeká dále?
Aktuálně vyhodnocujeme nasbírané informace. V rámci projektu má být ještě tento rok do NPH umístěn lékař-porodník. Hlásí se lékaři z celé země, ale první bude z VFN. Ostatně VFN navazuje v Kambodži na tradici. Ve druhé polovině 80. let byl současný přednosta naší gynekologicko-porodnické kliniky profesor Alois Martan jedním z lékařů, kteří po svržení vlády Rudých Khmerů pomáhali znovu vybudovat kambodžské zdravotnictví. Profesor Martan tenkrát významně přispěl k obnovení perinatologické péče o matku a dítě. Pomáhala také jeho manželka, dětská lékařka Hana Martanová, která v ambulanci kambodžské nemocnice v Phnom Penhu léčila ty nejmenší pacienty a zavedla chybějící registr pacientů.
Budou také probíhat školení pro zdravotnický personál. Využijeme i potenciál našich učitelů, které pracují na naší 1. lékařské fakultě UK. Národní pediatrická nemocnice v Phnom Penhu má potenciál stát se certifikovanou školicí jednotkou pro ostatní nemocnice v Kambodži. V plánu je také výměnný pobyt kambodžských zdravotníků v ČR během podzimu 2022. Spojíme tak naše mezioborové zkušenosti s léčebně preventivní perinatologickou péčí s pregraduální i postgraduální výukou a výukou studentek bakalářského studia porodní asistence.