Ordinovali jsme na Karláku!

Řadu preventivních vyšetření v rámci akce Blesk Ordinace, která se konala 13. října, podstoupilo téměř 1500 zájemců. Lékaři odhalili na místě melanom a 8 bazaliomů, jeden návštěvník bezprostředně po vyšetření podstoupil na Oční klinice VFN laserový zákrok. U 17 lidí lékaři objevili podezření na CHOPN a astma, rekordmanem v naměřeném tlaku se stal návštěvník s hodnotami 200/100 mmHg…

Po dvou letech se na Karlovo náměstí vrátila oblíbená preventivní akce pro veřejnost a zájem byl obrovský!  Veřejnost vůbec neodradilo poměrně chladné počasí, zájemci o vyšetření procházeli parkem už minimálně hodinu před začátkem. Ve chvíli, kdy odstartoval hlavní program na pódiu, stály před jednotlivými stanovišti dlouhé fronty. Favority se staly jako obvykle stánky na měření hodnot krevního tlaku a cholesterolu, měření nitroočního tlaku, u spirometrie a kontroly mateřských znamének se fronta netenčila ani v posledních minutách před ukončením odpoledne! Nenudili se ani naši odborníci na lékové poradenství, zdravý životní styl, odvykání kouření a psychické obtíže.

První klient a okamžitě trefa do černého!
Specialisté z oční kliniky si svůj stan kvůli citlivým přístrojům letos „rozbili“ ve Faustově domě a za odpoledne změřili tlak 108 zájemcům. „U tří  byly zjištěny nebezpečně vysoké hodnoty tohoto ukazatele. Jednomu z nich byl na základě vyšetření ještě ten den v naší nemocnici proveden laserový zákrok, který výrazně zlepší jeho zrak,“ konstatoval MUDr. Marek Fichtl.

V hlavní roli znaménka
„Na další vyšetření jsem hned poslala asi 10 pacientů s téměř jistým kožním nádorem a třiceti jsem doporučila další pravidelné sledování,“ bilancuje MUDr. Zuzana Plzáková z Dermatovenerologické kliniky VFN.

Boj se závislostmi
„Jsem překvapená, nikdy nebylo tolik zájmu o náš stánek jako letos,“ svěřila nám Anna Herdová, která radila, jak s odvykáním kouření, a doplnila: „Dokonce se přišlo pochlubit i pár bývalých kuřáků, kteří díky profesorce Králíkové a jejímu centru pro závislé na tabáku kouřit úspěšně přestali.“

Nebezpečné lékové kombinace se neobjevily
Zjištěno bylo spíš zbytečné užívání či duplicitní předepsání preparátu. „Potěšil mě zájem lidí o své zdraví, snaha užívat léky správně a dodržovat opatření tak, aby byla léčba co nejefektivnější,“ komentovala PharmDr. Dana Syrová z Lékárny VFN.

Přes 600 vyšetřených
se sešlo u měření hladiny krevního tlaku, cholesterolu a cukru v krvi. Absolutním vítězem černých čísel se staly hodnoty krevního tlaku 200/100 mmHg naměřené u jednoho z návštěvníků akce, 23 lidem s vysokým cholesterolem zdravotníci doporučili dovyšetření u praktického lékaře.

Zájem o obor i vlastní zdraví
byly hlavními tématy u stánku duševního zdraví. Návštěvníci chtěli znát příznaky typické pro depresivní poruchy, nechávali si testovat poznávací (kognitivní) procesy. „Starší lidé měli obavy z nastupující demence, kterou trpěla například jejich maminka,“ uvádí PaedDr. Pavel Harsa a dodává: „Po screeningu poznávacích a výkonných funkcí se obavy u většiny z nich rozplynuly. Stejně jako zvýšená úzkost spojená s pandemií. Stačilo jim vše srozumitelně vysvětlit, někdy si jen popovídat a vyslechnout je.

Pořádný nádech a hluboký výdech!
Tato slova se ozývala až do pozdních odpoledních hodin ze stánku, kde se měřila kapacita plic. Naprostá většina zájemců se rekrutovala z řad seniorů, kteří přijížděli i ze vzdálenějších míst republiky. Změřit kapacitu plic si nechávali kuřáci i astmatici a samozřejmě ti, kteří prodělali nemoc Covid-19. „Z přibližně 160 vyšetřených jsme asi u 20 objevili obstrukce či další obtíže a doporučili jim další dovyšetření v plicní ambulanci,“ zhodnotil MUDr. Tomáš Hromek.

Jsme rádi, že se veřejnost o své zdraví zajímá, což potvrdila návštěvnost a reakce všech, se kterými jsme se na Karlově náměstí setkali. Za rok se budeme těšit na viděnou!