Představujeme: sanitní doprava VFN

Život na čtyřech kolech: Neustále v pohybu a ve střehu

Denně rozvážejí posádky sanitních vozů kolem stovky zakázek v rámci areálu nemocnice. Jedná se o nejrůznější převozy pacientů mezi jednotlivými klinikami a dalšími pracovišti VFN. Zároveň se starají o rozvoz dalších desítek propuštěných pacientů, které předávají do péče rodin či pečovatelů v následných zařízeních. Po Praze, ale i v rámci celé republiky.  V devíti sanitních vozech slouží posádky nonstop 24 hodin denně. Seznamte se: Sanitní doprava VFN. 

„Ve VFN pracuji od roku 1998, dlouho jako sestra, později jako staniční na klinice adiktologie, takže když přišla nabídka, zda bych nechtěla nahlédnout do úplně jiné sféry nemocničního provozu a stát se vedoucí sestrou v sanitní dopravě, vzala jsem to jako výzvu. Když ne teď, tak kdy jindy? Změnu a nový impuls jsem potřebovala,“ komentuje nástup na svou pozici vrchní sestra sanitní dopravy VFN Jitka Malířová a dodává: „Musím přiznat, že i moje představy, co sanitní doprava obnáší, byly značně zkreslené. Na adiktologii jsme sanitky příliš nevyužívali. Můj nástup navíc trochu zkomplikovala začínající první vlna covidové pandemie, takže jsem na novou pozici nastoupila v červnu 2020. A tři měsíce jsem prožila jak Alenka v říši divů a učila se a učila od zkušených kolegů.“

Jitka Malířová, Petr Lanč a Peter Nemeth

Vedoucí, zároveň dispečerka i sanitářka, když je potřeba
Jitka Malířová má v týmu 50 podřízených, kterými jsou řidiči, sanitáři a dispečeři. Sestavuje posádky do dvanáctihodinových směn, jak aktuální zdravotní situace dovolí. Ovšem každý den musí vyjet pět sanitek (s dvojposádkou řidič a sanitář) pro areál VFN a jedna sanitka pro rozvoz pacientů po Praze. „Všichni naši řidiči i sanitáři jsou zdravotničtí pracovníci,“ zdůrazňuje Jitka Malířová a vysvětluje: „Podmínkou přijetí řidiče je absolvování kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Po absolvování kurzu obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Sanitáři potřebují k práci sanitářský kurz. Mají na starosti nemocné, s nimiž manipulují, přenášejí je, tráví s nimi často hodiny na cestách. Řidič je za svou posádku po celou dobu plně odpovědný.“ Vzhledem k počtu zakázek mají práce až nad hlavu. Když je potřeba, Jitka Malířová vyjede jako sanitář, ze své profese zdravotní sestry může plnit roli doprovodu pacienta nebo zastoupí dispečera. To se hodí v současné situaci, kdy kvůli pandemii denně chybí tři i více řidičů a sanitářů, takže logisticky je náročné služby naplnit. „Z kapacitních důvodů využíváme i externí dopravní společnosti, ale ty většinou nejezdí v noci. Naštěstí se nám podařilo před koncem roku doplnit stavy řidičů i sanitářů, jinak bychom to v covidové době asi nedali,“ je ráda Jitka Malířová a nezapomíná ani na další kolegy: „Neméně zásluh na fungování sanitní dopravy mají dispečeři na dispečinku. Telefony s požadavky zvoní nepřetržitě…“

Dispečer František Fišer

Postupně posouváme dopravu do 21. století…
„Když jsem nastoupila, měli jsme 12 sanitních vozů, ale jejich technický stav se zhoršuje každým dnem, takže dnes jich jezdí devět a čekáme na nové. Měli jsme je mít už vloni, ale pandemie všechno komplikuje,“ komentuje Jitka Malířová a jedním dechem dodává: „Na druhou stranu se tady za necelé dva roky i hodně stihlo: nové vybavení, nábytek, téměř hotové rekonstruované prostory, do kterých jsme se právě nastěhovali, částečně nové vybavení sanitních vozů. Už se moc těšíme na vše, co nám usnadní a zpříjemní naši práci.“

To potvrzuje i vedoucí odboru dopravních služeb Ing. Ladislav Zach, DiS.: „Postupně jsme před rokem začali s obnovou vozového parku a rekonstrukcí zázemí pro dispečink a posádky sanitních vozidel. Rekonstrukce probíhají a budou probíhat dle možností i nadále. Zavádí se software na řízení dopravy sanitních vozidel a podnikají se další kroky pro ulehčení práce jak dispečinku, tak posádek. Snažíme se dopravu jako takovou posunout do 21. století.“

Roman Zajan

Zajímavá i náročná práce, která tým těší
Práce řidičů a sanitářů je náročná na fyzickou i psychickou kondici. Při práci manipulují i s velmi těžkými pacienty, kteří se nemohou pohybovat, a musí je dopravit na dané vyšetření nebo po zákroku či hospitalizaci domů. Řidiči musí být neustále bdělí, předvídaví, empatičtí k nemocným i k sobě navzájem. Orientovat se v hustém pražském, ale i mimopražském provozu. Posádky se častokrát musí přizpůsobovat dané situaci přímo na místě, kdy se mění podmínky převozu od těch původně nahlášených dispečinku. Tím se práce často stává zajímavější, ale i komplikovanější. „To, že dostanou občas od pacienta vynadáno za stav sanitky, ve které ho převážejí, je až k pousmání. Přesto je vidět, že mají svou práci rádi, vždyť jinak bychom tady neměli stálice, kteří pracují v sanitní dopravě VFN dvacet a víc let. V lednu odcházel náš řidič Jaroušek T. do důchodu po 47 letech ve službě! A to je skutečně obdivuhodné. Moc všem děkuji, jak zaměstnancům sanitní dopravy, tak i ostatním zaměstnancům nemocnice za spolupráci,“ uzavírá Jitka Malířová. „Covidová doba se podepisuje na všech a každé oddělení VFN se s ní musí poprat. Nejinak je tomu i u sanitek. Náš velký dík proto patří všem, kteří nám pomáhají vše zvládnout a dělají maximum pro to, abychom dokázali zajistit všechny požadavky jednotlivých klinik a oddělení,“ doplňuje Ing. Ladislav Zach.