Proč není možné využívat v jídelně vlastní boxy?

Odpovídá: Mgr. Lucie Mlatečková, vedoucí Odboru kvality VFN

Všechna zařízení společného stravování musí dodržovat podmínky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a právní předpisy Evropské unie pro výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů na trh.

Zařízení společného stravování musí mít zaveden systém kritických kontrolních bodů (HACCP), což je systém, který identifikuje a popisuje rizika v technologickém postupu výroby/přípravy pokrmů tak, aby finální produkt byl zdravotně nezávadný.

Provozovatel, tj. VFN, musí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin zajistit, že nedojde ke kontaminaci jím podávaných pokrmů.

Vzhledem k tomu, že provozovatel nezajišťuje a negarantuje proces čištění a mytí vlastních nádob zaměstnanců a nelze žádným způsobem ověřit, že vlastní nádoby přinesené zaměstnancem splňují přísné požadavky na nezávadnost a nejsou jakkoli kontaminovány, nesmějí být použity pro přímý výdej stravy.

Za veškerá rizika spojená s nedodržením postupů při výdeji stravy odpovídá provozovatel, tj. VFN, tudíž nelze požadavku na přímé servírování pokrmů do vlastních nádob zaměstnanců vyhovět.