Dobrovolníci z řad laiků pomáhají

Ve výjimečných situacích, kterých jsme letos v nemocnici zažili už dost, se hlásí do „služby“ dobrovolníci. Chtějí pomoci, kde se dá. Všude, kde je kvůli onemocnění zdravotníků nedostatek personálu, který pomůže s hygienou, úklidem i manipulací s pacienty. Český červený kříž (ČČK) proto pořádá a organizuje školení laiků a naše nemocnice poskytla úvodní proškolení a prostory, které jsou důležité k autentické výuce. Ptali jsme se iniciátorky a koordinátorky akce Mgr. Dity Svobodové, Ph.D., MHA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN. 

Jaký byl zájem a kolik laiků prošlo VFN? 
Celkově se v Praze přihlásilo skoro tři tisíce lidí, 800 z nich se proškolilo a 500 přímo v naší nemocnici. 

Kde a jak školení probíhá?
Mohli jsme využít dočasně uzavřené oddělení na geriatrické klinice, což byla spíše náhoda. Geriatrické klinice moc děkujeme. Dočasně se zapojilo i pracoviště interního oddělení Strahov. Když mě velitel Ústředního krizového týmu ČČK Richard Smejkal kontaktoval s návrhem, zda bychom se (VFN) nechtěli spolupodílet, vůbec jsme ani jeden netušili, jak obrovský ohlas, a myslím, že i úspěch, celá naše aktivita spustí.  Síla sociálních sítí a médií je v tomto ohledu obrovská. Školení probíhá vždy jeden den od 8 do 16 hodin pro malý počet uchazečů, kteří jsou trénováni a připravováni jako dobrovolníci/brigádníci do nemocnic a sociálních služeb na celém území ČR. V průběhu jednoho dne prochází a trénují různá témata, například základy hygienické péče, základy hygienicko-epidemiologického režimu, péči o imobilního pacienta, manipulaci s lůžkem, prevenci dekubitů a proleženin, zásady podávání stravy a pitný režim, komunikaci s pacientem… 

Jste se zájemci spokojení? 
Zájemci z řad civilních občanů jsou připravováni především do různých domovů s pečovatelskou službou, sociálních zařízení, seniorských domovů. Někteří projevili zájem chodit i k nám do nemocnice. S těmi, kteří svůj zájem dotáhli do konce a nastoupili, jsme spokojení a posouváme je na různá pracoviště naší nemocnice, kde je jejich výpomoc momentálně potřeba. 

Na jaké kliniky nastupují? 
Jedná se především o pracoviště, kde pečují o covid pozitivní pacienty a tam, kde máme trvalý nedostatek pomocných pracovníků. Někteří už u nás pracují, další ještě čekají na vyřízení formalit. Celkově ale jejich číslo pro VFN nepřesáhne 10 brigádníků, což jsme věděli od prvopočátku. Cílem nebylo zasytit brigádníky VFN, ale pomoci rozjet smysluplný projekt, který přinese užitek jiným. Privilegium naší nemocnice vidím hlavně ve spolupráci s 1. LF UK a v možnosti nabízet brigádu medikům a jiným studentům zdravotnických oborů.  

V čem tato pomoc jednotlivým klinikám uleví? 
Nejde o kvalifikovanou profesi, jde o pomocnou profesi. Smysl jejich práce je v pomocných činnostech, které jsem vyjmenovala. Takže jsou k ruce kvalifikovaným zdravotníkům a pacientům, jak je na místě potřeba.  

Budou školení pokračovat i v příštím roce, abyste měli případné rezervy?
Pravděpodobně ano, když bude zájem… Kurz se rozšířil i do jiných nemocnic v Praze i do jiných měst v ČR.