Soubor našich pacientů je ve světě nevídaný, vysvětluje prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Centrum preventivní kardiologie, které je součástí III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, navázalo na činnost lipidové ambulance. Ta byla založená v roce 1960 profesorem Josefem Šobrou.  

„Spektrum nemocí, kterými se dnes zabýváme, je širší, patří k nám i léčba hypertenze, odvykání kouření, ale v největší míře se stále věnujeme poruchám metabolismu tuků. Zejména geneticky podmíněným, jakými je například familiární hypercholesterolémie (FH). Máme jeden z největších souborů nemocných s touto chorobou: celkem 1 200 pacientů. Ve světě ojedinělé a nevídané číslo. 
Naše pacienty nejen diagnostikujeme, ale zároveň i léčíme,“ vysvětluje vedoucí centra preventivní kardiologie, prof. Češka a pokračuje: „V současnosti největším pokrokem na poli hypercholesterolémie (zvýšený LDL cholesterol) jsou léky PCSK9 inhibitory. Říká se jim různě, někdy biologická léčba či injekce proti cholesterolu. Aplikují si je sami pacienti v intervalech dvakrát nebo jednou měsíčně. Zpočátku jsem se velice obával, jestli budou pacienti ochotni si je aplikovat sami. Cholesterol přece nebolí, tak proč si dávat sám sobě injekci? Hrozně jsem se mýlil. Pacienti je milují.  

Na léčbu nedosáhne automaticky každý 
Léčba PCSK9 inhibitory je velice účinná, jsou jasně dané důkazy, že výrazně snižuje rizika vzniku kardiovaskulárních nemocí, snižuje úmrtnost. Její cena se pohybuje v řádu desetitisíců korun ročně (cca 90 000 Kč) a máme v republice i jednotlivce, kteří si ji hradí sami. Zádrhel je v tom, že aby pacient dosáhl na úhradu léčby, musí projít všemi dostupnými způsoby léčby vysokého cholesterolu bez výrazného efektu. Teprve po vyčerpání všech dostupných možností může být převeden na PCSK9 inhibitory. Pro větší přehlednost: hranicí pro nemocného bez dosavadní srdeční příhody je hladina cholesterolu nad 3,1 a pro pacienta po infarktu myokardu nad 2,5. S takovými hodnotami je nemocný převeden na PCSK9 inhibitory, které se podávají jako centrová léčba.  Naše nemocnice je opět mezi celkem 24 centry v ČR největší, léčíme čtvrtinu všech pacientů, tedy přes 300 nemocných. 

Laťka se neustále zvyšuje 
Rádi bychom měli hodnoty cholesterolu pro léčbu nastavené níž, aby se léčba dostala ke skutečnému snižování a léčbě nemoci, nejen k zastavení progrese. Ideální by bylo rozpouštění cholesterolových plátů v tepnách tak, aby se pacienti vyhnuli riziku vzniku kardiovaskulárních příhod. Jisté je, že díky výzkumům a novým poznatkům v léčbě, nejsou inhibitory posledním slovem. Řada léků je ve fázi klinického vývoje a uplatnění, takže ve dvou, třech letech můžeme očekávat další léky, které pro prevenci KVO posunou laťku ještě výš,“ je přesvědčený prof. Češka.