VFN je 230 let

Naše nemocnice oslavila 1. prosince úctyhodné 230. výročí svého založení. Kvůli náročným protiepidemickým opatřením jsme toto jubileum nemohli oslavit, jak bylo původně v plánu. Poprosili jsme alespoň několik z vás, abyste se podělili o svůj vztah k Všeobecné fakultní nemocnici a popřáli jí do dalších desítek let. Věříme, že oslavy si užijeme v roce 2021 a nemocnici stejně jako jejím zaměstnancům se bude dařit co nejlépe minimálně dalších 230 let!!! 

Na otázky: 1. Co pro vás znamená VFN?  2. Co byste jí popřáli do dalších desetiletí? 

Odpovídali: 

prof. MUDr. David FELTL, Ph.D. MBA, ředitel VFN: 

 1. Strašně moc práce, starostí a zodpovědnosti…  
 1. Aby byla nejlepší ve všem, co dělá. A aby měla spokojené zaměstnance, kteří jsou na svůj špitál hrdí.  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

prof. MUDr. Zdeněk KRŠKA, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK: 

 1. Ve VFN jsem, krom určitého období práce v nemocnicích nižšího typu a práce v zahraničí, prožil celý profesní život. Již v době studia jsem zde prošel řadou brigád a dalších tehdy možných pracovních aktivit. Na I. chirurgické klinice, kam jsem z okresní nemocnice přešel, jsem pracoval prakticky ve všech typech zaměstnaneckých poměrů a funkcí. I přes řadu nabídek možnosti přechodu do jiných nemocnic či dlouhodobé práce v zahraničí, zůstal jsem VFN věrný. Vedla mě k tomu celá řada důvodů. Především je tato nemocnice pro mě srdeční záležitostí, mám zde velkou řadu přátel a kamarádů, podařilo se vytvořit příjemný a obětavý kolektiv spolupracovníků, ve kterém jsem opravdu rád a cítím se v něm opravdu dobře. Široký odborný záběr pracoviště s rozšiřujícím se portfoliem výkonů, které jsou zde prováděny a kvalita péče, jsou základem postavení kliniky jako české největší a přední chirurgie. Jsem velmi hrdý na tyto skutečnosti spolu s velmi příznivým mezinárodním renomé pracoviště. VFN, jejíž je klinika součástí, je totiž mimořádné multidisciplinární diagnostické, léčebné, výzkumné a výukové centrum; dle mě jasně nejkvalitnější v ČR. K tomu přispívá i kvalitní spolupráce s 1. lékařskou fakultou, největší lékařskou výukovou a vědeckou institucí v ČR a bezvadné kontakty s Univerzitou Karlovou jako takovou. S touto myšlenkou ostatně I. chirurgická klinika, nejstarší v českých zemích a ve východních prostorách Rakousko-Uherska, před více než 130 lety vznikala a zakladatelé všech zmíněných institucí by byli jistě velmi spokojeni. Pracovní zatížení je sice vysoké, ale to je dobře, umožňuje to rychlý růst mladých lékařů a sester včetně pracovníků nelékařských oborů.  VFN a obor chirurgie mi umožnily plně realizovat mé představy o pracovním a odborném životě a je mi skutečně ctí moci zde ve své funkci a pracovním zařazení pracovat. Snažím se ve vztahu k pacientům a pracovišti řídit heslem jednoho z mých předchůdců: Jsem tady jen krátce a mělo by po mě alespoň něco zůstat! A to je mi umožněno. 
 1. Zde si dovolím více konkrétně, a to pavilon chirurgických oborů, důstojný vzhled a vybavení celé VFN. Pro medicínu zapálené lékaře a sestry. Dále pak respekt pacientů a veřejnosti. Inteligentní a vzdělané politiky, kteří pochopí a ocení zásadní význam a postavení VFN v české, evropské a často i světové medicíně. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

prof. MUDr. Pavel CALDA, CSc., vedoucí Centra fetální medicíny Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK: 

 1. VFN je pro mně srdeční záležitost, protože zde pracuji od roku 1983 a předtím jsem zde i vystudoval. „Genius loci“ našeho ústavu je v ČR naprosto unikátní. Pracují zde silné týmy a v mnoha oborech jsme schopni zajistit tu nejkvalitnější péči. 
 1. Nemocnici bych popřál, aby se „stavebně“ dožila revolučního skoku do druhé poloviny 21. století a aby se jí dařilo udržet i nadále skvělé odborníky, laskavý a obětavý personál. A v neposlední řadě, aby do VFN i nadále chodili pacienti s důvěrou.  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

prof. MUDr. Michal KRŠEK, CSc., MBA, přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK: 

 1. VFN pro mě znamená jednoznačně především dobrou značku s obrovskou a dlouhou tradicí. 230 let vývoje, historie, tradice a kultivace vytvořilo nemocnici s neopakovatelným geniem loci, akademickou atmosférou, nadstandardními vztahy mezi pracovišti a také vztahy mezilidskými. To vše vyústilo v to, že se VFN stala podle mého přesvědčení jedinečným organismem a nemocnicí, ve které se v České republice nejvíce koncentrují nejlepší odborníci a představitelé svých oborů. VFN považuji za, především z hlediska odborné kvality, nejlepší zdravotnické zařízení v republice. 
 1. VFN přeji především další stovky let úspěšného rozvoje a upevňování pozice v nejen naší, ale i v evropské a světové medicíně. Také jí přeji lepší zevní, především ekonomické podmínky tak, aby se na světovou úroveň dostala také po stavebně-technické stránce. Myslím, že v této oblasti nám zejména stát mnoho dluží. Na druhou stranu je zřejmé, že se v poslední době aktivita nemocnice v tomto směru výrazně zvýšila a že se začíná dařit mobilizovat finanční zdroje a věřím, že se blýská na lepší časy.  Na závěr si dovolím klasické „Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.“ 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Bc. Bohuslava SLÁDKOVÁ:, vrchní sestra Fakultní polikliniky VFN:

 1. Když jsem po maturitě v roce 1979 nastupovala do svého prvního zaměstnání, kterým byla VFN Praha, asi by mě nenapadlo, že zde strávím celý svůj profesní život, aktuálně neuvěřitelných už více než 41 let. To samo o sobě už něco vypovídá o významu VFN v mém životě. Prošla jsem několik pracovních pozic a každá z nich mi přinesla nejen nové pracovní zkušenosti, ale i nové kolegy a kolegyně, mezi kterými jsem našla kamarády a přátele, na které se mohu v případě potřeby vždy obrátit a funguje to i naopak. Byla i období rozhodování přijmout několik pracovních nabídek mimo VFN a v jiných oborech, dnes jsem ráda, že jsem nepodlehla a zůstala. Zkrátka s VFN se i po tolika letech máme rády, rozumíme si. 
 1. VFN přeji, aby i nadále patřila mezi špičková zařízení nejen u nás, ale i ve světě. Aby udržela krok se světovou medicínou a ošetřovatelstvím. Aby měla dostatek zaměstnanců na všech pracovních pozicích, které jsou nezbytné ke správnému fungování tak velké nemocnice. Aby byla i nadále nemocnicí, na kterou se mohou s důvěrou obrátit všichni, kteří potřebují zdravotní pomoc a za dalších 230 let ji stále najdou na tom našem „Karláku“… Zaměstnancům přeji nejen zlepšování pracovního prostředí, ale hlavně udržování dobrých vzájemných vztahů v kolektivech, které jsou pro chod tak významné nemocnice důležité. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

MUDr. Jan BŘÍZA, CSc., MBA, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK: 

 1. VFN pro mne znamená 40 let profesního života, během kterého jsem potkal dlouhou řadu výjimečných lidí.  Kolegyň a kolegů, pro které je pacient nejdůležitější.  Jsem vděčný za tuto možnost. VFN je nemocnice, která drží krok s medicínskou vědou a často ji sama posouvá vpřed. 
 1. Aby VFN žila nadále svou snahou být odborně i lidsky nejlepší.  Aby VFN byla po všech stránkách zajímavým pracovištěm pro všechny profese.  Aby skončilo období, kdy velké investiční dotace končí jen v jiných nemocnicích. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

MUDr. Daniela Dušková, Ph.D., primářka Fakultního transfuzního oddělení VFN a 1. LF UK: 

 1. Co pro mě znamená VFN? Na to není lehké odpovědět… S VFN je spojeno mé studium medicíny (FVL UK) a celý život tu pracuji, jsem tedy asi ve vztahu k VFN malinko zaujatá😊. VFN vnímám především jako moderní nemocnici s kvalitní léčebnou péčí, ale také jako prostředí plné výzev. 
 1. VFN, konkrétně všem zaměstnancům přeji hlavně pevné zdraví, energii a optimismus. A VFN – instituci – přeji splnění všech naplánovaných projektů a stabilní tým vzdělaných a laskavých zdravotníků. A v neposlední řadě přeji komplementu 😊 nový moderní pavilon. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ing. Bc. Milan Bauštein, DiS., vrchní sestra Urologické kliniky VFN a 1. LF UK: 

 1. Strašně moc. V naší nemocnici jsem zažil přelomové okamžiky svého života ať už přímo v nemocnici nebo v době, kdy jsem v ní pracoval. A tak to navždy zůstane. 
 1. VFN má téměř vše, co by měla mít. Má skvělé lidi a dělá se tady skvělá péče. Jediné, co potřebuje více, jsou investice.