Seznamte se s tvářemi očkovacího centra

Mezi koordinátory, které v očkovacím centru zaručeně potkáte, patří Martin Hlobil a Petr Elišák.

Martin Hlobil: Zdravotníci jsou pro nás obrovskou motivací
Vzděláním odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví. Začínal ve VFN na oddělení ústavní hygieny – úseku infekční epidemiologie. Poté přešel do nově vznikajícího odběrového centra Na Bojišti. Tam získal zkušenosti s organizováním směn a provozu. Začátkem letošního roku se stal součástí týmu, který spustil očkovací centrum ve FP. „Jsem rád, že jsem se mohl zapojit do průběhu řešení covidové problematiky počínaje nastavením pravidel používání ochranných pracovních pomůcek přes testování v odběrovém centru a nyní do procesu očkování. Z hlediska očkovacího centra je pro mne zásadní poskytovat komplexní a profesionální péči pro zaměstnance a veřejnost,“ hodnotí Martin Hlobil a vypočítává: „S kolegy nás posílilo i to, že jsme museli za chodu společně řešit řadu zádrhelů. Postupně se košatila práce, kromě samotného plánování a obsazování směn se rozšířilo očkování o dospívající a děti, začali jsme vakcinovat neregistrované klienty, vydávat certifikáty… práce se v očkovacím centru postupně stala víc náročná, řada věcí včetně těch osobních musela jít stranou, proto jsem tak rád, že mezi nás přišel Petr. Nejsem za covidovou pandemii rád, nicméně zkušenosti v očkovacím centru mi pomohly v seberealizaci a rozvoji mého vzdělání a profese. Cením si nasazení všech zdravotníků, obdivuji je a měli by být motivací a příkladem pro všechny! Přál bych si, aby si to lidé uvědomovali, měli je rádi a byli vděční za péči a čas, který jim zaměstnanci VFN věnují.“ 

Petr Elišák: Tahle práce dává smysl
Víc se zaměřuje na e-mailovou a telefonickou komunikaci, kde řeší dotazy, změny registrací, administrativu týkající se certifikátů. Obvykle vyřídí několik stovek dotazů a problémů týdně.  Z pozice projektového manažera pro britskou vzdělávací agenturu přišel do plného provozu našeho očkovacího centra letos v červenci. „Mám pocit, že tahle práce je smysluplnější. Je i náročnější než mé bývalé povolání, ale možná právě proto mi hodně dala a obohatila mě,“ hodnotí své zkušenosti Petr Elišák a dodává: „Zlepšil jsem si komunikační schopnosti, poznal řadu zajímavých lidí. Baví mě hledat s lidmi řešení jejich problémů, pomáhat jim. Je to samozřejmě někdy náročné, zorientovat se ve spleti nařízení, vyhlášek, postupů, které se neustále mění. Nejtěžší asi je lidem vysvětlit, že v některých případech ještě ani pokyny či směrnice ministerstvo zdravotnictví nemá, a vymyslet kompromis, jak jejich požadavky a představy vyřešit.“