Jak určit nejvhodnější čas pro oplodnění vajíček?

Embryoložka Ing. Olga Teplá

Centrum asistované reprodukce (CAR) Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK dělá maximum proto, aby přispělo k co nejvyšší úspěšnosti oplodnění u svých pacientek. Nyní má za sebou velký publikační úspěch spojený s kryokonzervací, metodou zamražení vajíček. Ta hraje v asistované reprodukci klíčovou roli, protože umožňuje jejich dlouhodobé uchovávání. Díky funkční kryokonzervaci můžeme bezpečně uchovávat oocyty onkologických pacientek. 

Studie na téma kryokonzervace vajíček byla autorskému týmu embryoložky Ing. Olgy Teplé v březnu 2021 zveřejněna v mezinárodně uznávaném vědeckém časopise Cryobiology. Velké poděkování platí zejména doc. Ireně Kratochvílové z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Právě ve spolupráci s tímto ústavem v rámci projektu SOLID 21/MSMT a také s klinickým centrem ISCARE Praha (Ing. Adéla Minks Šašková) výzkumníci potvrdili, jak je důležité najít vhodný čas pro oplození vajíček. Kvalita vajíček je totiž po rozmrazení nejvyšší, pokud před zmrazením dosáhne stadia plné zralosti a v rámci jednoho cyklu je odebrán pouze limitovaný počet vajíček. Tímto postupem je možné získat nejkvalitnější embrya a pozitivně ovlivnit jejich další vývoj.

Vizualizace vřetének vajíček
Na co nejpřesnější stanovení stupně zralosti vajíček se zaměřuje metoda vizualizace vřetének vajíček. Pomocí speciálního filtru mikroskopu lze během několika minut zjistit jejich optimální zralost a ovlivnit tak finální kvalitu embrya. Obě metody jsou užitečné zejména pro ženy ve věkové kategorii 35+, u kterých klesá kvalita a počet vajíček a je tudíž větší potřeba vybrat ty vhodné.