Rok pandemie: Obstáli jsme v prevenci a léčbě onkologických nemocí u žen?

Tématu onkologických onemocnění žen a nutnosti prevence se věnovala tisková konference na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK, kterou jsme uspořádali u příležitosti Světového dne boje proti karcinomu ovarií.

Ročně lékaři v ČR diagnostikují více než 7000 nových případů karcinomu prsu a kolem 900 žen si vyslechne diagnózu rakoviny vaječníků. K včasnému záchytu zhoubného onemocnění zásadně pomáhají programy preventivních vyšetření. Právě ty byly z důvodu pandemie v loňském roce částečně omezeny. Přibližně 15% pokles počtu screeningových vyšetření z jarního období pandemie se na podzim a v zimě vyrovnal. Většina pacientek překonala obavy a vrátila se do ambulancí, prevence kromě vrcholu pandemie probíhala v téměř běžném režimu. Systémová léčba chemoterapií, hormonální léčbou, imunoterapií i chirurgická léčba nádorových onemocnění v průběhu roku přerušena nebyla, probíhala u všech indikovaných pacientů ve stejném rozsahu jako před pandemií.

V současné době se bohužel objevují i pacientky, jimž se po prodělání infekce Covid-19 vrátil zhoubný nádor prsu i po mnoha letech nebo které přicházejí zbytečně pozdě s nově diagnostikovaným nádorem či recidivou proto, že u nich převážily obavy z infekce Covid-19 nad strachem z rakoviny. Totéž potvrzují data u nově diagnostikovaných žen, u nichž existuje riziko rakoviny ovarií. Na tiskové konferenci ale zazněly i velice pozitivní informace: Ženy s genetickou mutací BRCA, která způsobuje karcinom prsu i vaječníků, už nemusí čekat na návrat onemocnění jako dříve, ale mohou se cíleně léčit hned po odhalení zhoubného nádoru. Nově totiž moderní léčbu hradí indikovaným ženám v plné výši plátci péče. Příběhy žen, které zvládly úspěšně boj se zhoubnou nemocí, představila výstava, již si návštěvníci porodnice U Apolináře mohli prohlédnout v průběhu května přímo na chodbách porodnice.