Jak zvládá naše nemocnice současnou situaci po ekonomické stránce?

VFN zvládá současnou situaci ekonomicky zatím relativně dobře, velkou neznámou jsou však úhrady od zdravotních pojišťoven. V průběhu letošního roku jsme hrazeni předběžnými úhradami, které jsou však podmíněny splněním produkčních ukazatelů dle platné vyhlášky na financování zdravotní péče. V letošním roce jsme zaznamenali pokles počtu hospitalizačních případů o 20-25 % oproti referenčnímu období, tj. roku 2019. Z toho důvodu bude pro hospodaření VFN zásadní, zda a v jaké podobě bude vydána kompenzační vyhláška.

Ing. Pavel Nesnídal, MBA, ekonomický náměstek