Před 70 lety byla otevřena první československá záchytka U Apolináře

Prvním pacientem se stal ruský námořní inženýr. Od té doby záchytkou prošly desetitisíce klientů, třikrát se stěhovala a dnes sídlí ve Fakultní nemocnici Bulovka.

Zakladatel doc. Jaroslav Skála razil myšlenku: „Nestačí poskytnout jen první pomoc, ale je potřeba podat pomocnou ruku.“ O klienty záchytky se v té době pomáhali starat také sami pacienti léčící se ze závislosti na alkoholu, aby viděli, co se s nimi děje, když se ocitnou ve stejné situaci. Dnes funguje v ČR celkem 18 záchytných stanic, po jedné v každém kraji, jen Moravskoslezský kraj má 4 a Středočeský kraj 2 záchytky.

„Zásadní rozdíl v jejich dnešním fungování a roli je, že se v zásadě staly pouhým detenčním zařízením, nikoli místem, kde se může pacient zastavit a najít pomoc. Místem, kde se léčit,” vysvětluje přednosta Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., který se spolu s kolegy dlouhodobě věnuje léčbě závislých nejen na alkoholu. Primář kliniky MUDr. Petr Popov, MHA, pak dodává: „Z organizačních, bezpečnostních a provozních důvodů dnes není samozřejmě možné aplikovat myšlenku docenta Skály právě na zapojení samotných pacientů do léčebných programů, ačkoli tento prvek byl jedním z velmi důležitých pro samotné pacienty, ale také umožňoval vyšší kapacitu provozu.”

Více o otevření záchytky 15. května 1951 se dozvíte ve videu: