Oslavili jsme Mezinárodní den zdravotních sester

Ve středu 12. května slavil celý svět Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. Datum bylo stanoveno na počest narození anglické ošetřovatelky Florence Nightingale, která v 19. století pečovala o nemocné a zraněné vojáky a vytvořila základy a principy ošetřovatelství. Sváteční den jsme oslavili i v naší nemocnici.

„Sestřičkám přeji všechno nejlepší a děkuji jim za jejich skvělou práci, která má ten největší a nejhlubší smysl na světě,“ popřál našim zdravotním sestrám ředitel VFN prof. David Feltl ve videu, které jsme natočili jako poděkování sestřičkám a ošetřovatelkám k jejich svátku. O jejich nepostradatelnosti a důležitosti promluvil i tehdejší ministr zdravotnictví prof. Petr Arenberger, hlavní sestra Mgr. Dita Svobodová, přednosta KARIM doc. Jan Bláha, přednosta II. interní kliniky prof. Aleš Linhart, přednosta IV. interní kliniky prof. Radan Brůha a primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí MUDr. Jiří Votruba.

Speciální den jsme oslavili i s Rádiem Blaník, které zdravotním sestrám, ošetřovatelkám, porodním asistentkám a všem zdravotnickým pracovníkům věnovalo celý den vysílání. Dva naši zaměstnanci byli dokonce osobně ve studiu. Ostřílený moderátor Petr Slíva si povídal se staniční sestrou koronární jednotky II. interní kliniky Mgr. Ilonou Lálovou a staniční sestrou Neurologické kliniky Bc. Bořkem Jankovským, DiS. Podcast s poděkováním sestrám v rádiu natočila i hlavní sestra VFN a náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA. A hrály se i písničky na přání! Speciálně pro VFN zazněla Sestřička z Kramárov od slovenské skupiny Elán.

Firma Florea.cz nám u příležitosti Mezinárodního dne zdravotních sester přivezla nádherné rudé růže a do VFN zavítal i herec a moderátor Petr Vondráček, který na několika klinikách našim sestřičkám osobně poděkoval za jejich obětavou péči o pacienty.

Na naše zdravotníky myslely i děti. Portál Blesk.cz uspořádal sbírku dětských výkresů v rámci projektu Děti děkují zdravotníkům a zástupci redakce společně s dvanáctiletou Patricií je symbolicky předali našim vrchním sestrám.

Našim sestřičkám ještě jednou děkujeme. Bez vaší každodenní obětavé práce a empatie směrem k pacientům by nebyl provoz v nemocnici možný. Moc si vás a vaší práce vážíme!