Nemocnice připravuje nový informační systém

VFN odstartovala vývoj nového nemocničního informačního systému (NIS). Bude modernější, uživatelsky přívětivější a bude možné jej dále rozšiřovat o informace nebo agendy, jako je například telemedicína či vzdálené služby pro pacienty dostupné přes webové stránky. Proč se nemocnice rozhodla NIS změnit a kdy nový systém zcela nahradí ten stávající? Zeptali jsme se Mgr. Ivana Veselého, MBA, náměstka ředitele pro informatiku a digitální transformaci.

Proč je nutné nemocniční informační systém měnit?

Dosavadní systém nevyhovuje z mnoha důvodů. Zmiňme jen ty základní. Funguje na zastaralé nepodporované technologii a obsahuje funkce, které již bohužel nelze snadno rozšiřovat nebo doplňovat, nebo je to kvůli staré technologii velký problém. Taková řešení nás pak stojí zbytečně více peněz, než je nutné, potřebují specialisty, kterých se na trhu nedostává, a vůbec ne v poslední řadě je systém z hlediska bezpečnosti za horizontem použití. Stručně, náš NIS musíme modernizovat.

Budete systém vyvíjet sami nebo jej připraví externí firma?

Existuje několik variant modernizace. Jednou z možností je jít opět dodavatelským způsobem, což ale znamená mít dobře nastavené a ošetřené vztahy s dodavatelem, a to smluvní, ale i ty obsahové. V nevyváženém dodavatelsko-odběratelském vztahu vás vymahatelnost i základních služeb stojí zbytečné peníze a neproduktivní práci. Toto je pro příklad aktuální vztah se Staprem. Další variantou je vyvíjet systém úplně od nuly. Do takového dobrodružství se ale též pouštět nechceme. Třetí cestou, kterou jsme se už rozhodli vydat, je spolupodílet se na vývoji již existujícího, někde fungujícího systému. V dlouhodobém horizontu to uspoří finanční prostředky, budeme moci mnohem rychleji reagovat na požadavky klinik a systém bude otevřený i k propojení jiných systémů a sdílení dat.  NIS nezačneme vyvíjet sami, ale přebereme si fungující systém z jiného zdravotnického zařízení. Získáme licenci, zdrojové kódy, které si upravíme do potřebné podoby a funkční logiky odpovídající potřebám naší nemocnice.

Odkud systém přebíráte?

Systém převezmeme bezplatně od IKEMU. Dále ho ale budeme rozvíjet sami. Máme dohodu, že pokud IKEM vyvine něco, co se i nám bude hodit, můžeme si to převzít. To platí i naopak. Samozřejmě i do dalšího vývoje a platformy budeme investovat. Na společném rozvoji se bude též podílet Nemocnice Na Homolce, která také řešila a řeší modernizaci svého systému. Nemocnice na Homolce je v této aktivitě pár měsíců před námi, takže lze i od ní získávat důležité zkušenosti a neprocházet si vším jako první. Podobné problémy se řeší i jinde a v budoucnu by se tak mohly k nám třem přidat i další.

V čem konkrétně nám může nový systém pomoci?

Mohu uvést velmi jednoduchý příklad. Když nyní dostaneme požadavek, abychom pro více klinik sjednotili možnost objednávání pacientů a objednávání nabídli například i mimo nemocnici přes webové stránky, tak jsme úplně závislí na dodavatelské firmě. Ta nám to nabídne v určité podobě, kterou obsahuje jejich systém. Ber, nebo neber. Jakákoli úprava buď není možná, nebo za ni dost platíme, penězi i časem nasazení. Pokud to budeme mít ve svých rukou, budeme schopni funkcionalitu upravit dříve, a navíc podle požadavků našich klinik, tj. například otevřít takový objednací systém dostupný nejen pro interní potřeby lékařů, ale nabídnout tu samou službu objednat se k lékaři i externě, zvenku, samotným pacientům. V současnosti samozřejmě k dispozici máme v rámci Medea Webdiář, ale už jen jeho vystavení ven pro potřeby očkování nebo úprava pro odběrové centrum byla problematická a slušně řečeno komplikovaná. Nakonec pro proces Očkování jsme si takovou aplikaci objednacího kalendáře raději vytvořili sami interně. 

Ale vraťme se zpět k NIS, ten bude minimálně o 10 nebo 15 let modernější, uživatelsky přívětivější a konečně nám umožní data a uložené informace spojovat a smysluplně sdílet interně, ale i s vnějším světem. Svou otevřenou architekturou umožní reagovat na moderní trendy a dovolí rozšíření tak, aby to nutně nemuselo proběhnout zase kompletní výměnou celého systému.

Kdy plánujete NIS naostro spustit?

Již jsme prošli většinou požadavků klinik a dokončujeme přípravu harmonogramu. Nejpozději na konci května chceme začít s vývojem. Osobně odhaduji, že v horizontu tří let bude stávající systém nahrazen.