COVID-19 a cestování do zahraničí

V souvislosti s cestováním do zahraničí si dovolujeme informovat zaměstnance o stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, kde je zobrazena tzv. Mapa cestovatele.  Zde je možno vyhledat zemi, do které plánujte vycestovat a zjistit, jaká jsou v této zemi platná protiepidemická opatření při příjezdu, nebo jaké povinnosti vyplývají z návratu z dané země zpět do ČR. Zjistíte, zdali např. potřebujete před odjezdem/ při návratu absolvovat test, zda máte povinnost vyplnit příjezdový formulář, zda se na vás vztahuje karanténa/samoizolace, atd.

Na COVID portále MZ ČR lze dohledat informace o aktuálně platných Ochranných opatření – omezení překročení státní hranice ČR, která stanovují pravidla volného pohybu osob podle míry rizika spojeného s cestováním a kontaktní údaje (emailová adresa i telefonní linky) pro dotazy týkající se cestování. Informace k ochranným opatřením s platností od 1.6.2021 jsou přehledně zpracovány  v tabulce Ministerstva vnitra ČR.  

Je povinností zaměstnance informovat zaměstnavatele o cestách přesahujících 12 hodin do zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a předložit zaměstnavateli výsledek testu či písemné potvrzení dle pokynů v Ochranném opatření MZ ČR. Bez toho nelze zaměstnanci umožnit vstup na pracoviště.

MUDr. Markéta Korcinová
Oddělení nemocniční hygieny

Seznam zemí podle míry rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)