Unikátní zákrok ve VFN: Katetrizační plastika trikuspidální chlopně

Otoky na nohou, dušnost, bolesti břicha, nechutenství nebo nízká fyzická výkonnost – takové jsou nejčastější příznaky pacientů trpících nedomykavostí trikuspidální srdeční chlopně. Tzv. katetrizační plastika spočívá v implantaci speciálních svorek do chlopně a je v současnosti jediným efektivním řešením pro starší a nemocné pacienty, kteří již nemohou podstoupit chirurgický zákrok. Na konci června ji jako první v České republice provedli kardiologové z naší nemocnice.

„Katetrizační ošetření srdečních chlopní je jednou z nejdynamičtějších oblastí kardiologie. Během posledních patnácti dvaceti let se zásadně změnil způsob léčby, a to především pro pacienty starší nebo s přidruženým onemocněním. Vše začalo aortální chlopní, později mitrální a nyní trikuspidální, která je mezi pravou síní a pravou komorou srdce,“ uvedl doc. MUDr. David Zemánek, PhD., z II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, který ojedinělý zákrok prováděl. Nedomykavost trikuspidální chlopně dosud lékaři řešili buď kardiochirurgickou operací, nebo konzervativně pomocí léků. Chirurgické výkony na trikuspidální chlopni samotné dělají kardiochirurgové poměrně vzácně, protože pooperační průběh je mnohdy komplikovaný a pacienti jsou často staří a nemocní. Konzervativní léčba je sice šetrnější, ale pomůže jen dočasně. „Otoky, které nemoc nejčastěji způsobuje, mohou přechodně vymizet. Pak se ale zdravotní stav pacienta začne zhoršovat. Postupně se sníží srdeční výdej a srdce začne selhávat. Lidé, kteří mají příznaky pravostranného srdečního selhání a jsou léčeni konzervativně, většinou do jednoho nebo dvou roků zemřou. Katetrizační plastika by pro ně měla představovat řešení,“ sdělil doc. MUDr. David Zemánek, PhD., a dodal: „Princip unikátního katetrizačního ošetření spočívá v implantaci speciálních svorek, které stahují konce cípů chlopně k sobě. Původně byl tento speciální nástroj vyvinutý pro mitrální chlopeň, ale v loňském roce byl v Evropské unii zákrok schválen i pro trikuspidální chlopeň. Nyní měl premiéru v České republice.“

Dvaaosmdesátiletý muž, kterému lékaři jako prvnímu v Čechách provedli katetrizační plastiku, trpěl kvůli nedomykavosti trikuspidální chlopně velkými otoky dolních končetin a také hromaděním tekutin v břiše. Kvůli onemocnění měl navíc jaterní cirhózu. Chirurgové jej tedy nemohli operovat. Díky unikátnímu a šetrnému zákroku se otoků zbavil, lépe dýchá a zlepšila se mu i fyzická výkonnost.

V Evropě jsou v plastice trikuspidální chlopně zatím nejzkušenější Němci. Ve střední a východní Evropě se dosud podobné výkony nedělaly vůbec a po celém světě absolvovali unikátní zákrok jen desítky až stovky pacientů.

Snímek speciální svorky, která napomáhá správné funkci trikuspidální srdeční chlopně