Jak vidí studenti architektury nemocnici 21. století

Spolupráce naší nemocnice a ARCHIP (Mezinárodní soukromá neuniverzitní vysoká škola architektury) začala na jaře 2019. „Především díky vašemu panu řediteli Davidu Feltlovi, kterého architektura a zejména propojení nemocnice a školy architektury nadchlo,“ vysvětluje prvotní impulz ředitelka školy Regina Loukotová a dodává: „Téma Architektura a zdraví jsme zapojili nejenom do předmětu Architektonické navrhování, ale i do předmětů Fotografie, Urbanismus a Krajinářská architektura.“

Udržitelnost, nové technologie a kvalitní světová architektura
I když projekty, kterými se studenti zabývají, nejsou ještě úplně dopracované (mají termín odevzdání za několik týdnů), jsou z nich dobře patrné záměry a inspirace. Jedna z inspirací je věčná: současná kvalitní světová architektura. Studenti mají výborný přehled o tom, co se kde postaví či navrhne, sledují skvělá mezinárodní studia a berou si je za vzor.
Zajímají je i současné trendy v udržitelné architektuře a dobře vědí, že udržitelným musí být projekt již v tomto raném stadiu. Promýšlejí celkový kontext svého návrhu, jak vypadají okolní pozemky, zvažují urbánní kontext.
Proto se zabývali i jedním z nejmenších detailů, spojeným s novými technologiemi ve zdravotnictví –– v tomto případě konkrétně návrhem zdravotnických lůžek, který spadá do v oblasti průmyslového designu.

Představa ideálního a nadčasového zdravotnického zařízení?
„Určitě takové, které se neotáčí pouze dovnitř, do interiéru, ale je propojeno se svým okolím. Důležité jsou výhledy do zeleně, bezbariérové propojení s venkovními prostory. V případě VFN je to i blízké spojení s univerzitou,“ komentuje Regina Loukotová.

Co teď a co bude dál
„Prozatím naším posledním společným projektem bude letošní letní škola architektury s úkolem nově navrhnout přijímací prostor pro dárce krve (https://www.archip.eu/redesign-a-waiting-room),“ přibližuje plány ředitelka školy a ujišťuje: „Máme plány pro uspořádání výstavy studentských projektů v areálu VFN, přednášek v prostoru Centra architektury a městského plánování CAMP a zajímá nás i plánovaná soutěž na výstavbu nového pavilonu A7. Témat je mnoho…“