Gynekologicko-porodnická klinika se dočkala sochy architekta budovy Josefa Hlávky

V zahradě naší gynekologicko-porodnické kliniky byla 20. září 2021 odhalena socha architekta této historicky cenné budovy Josefa Hlávky. Porodnice U Apolináře je díky Hlávkovu nadčasovému architektonickému řešení v provozu nepřetržitě již 146 let a za tu dobu se zde narodilo přes půl milionu dětí. Řadí se tak mezi jednu z nejdéle otevřených porodnic na světě.

„Dlouho jsme usilovali, aby v areálu naší kliniky byla socha jejího architekta a stavitele. V době svého vzniku patřila Zemská porodnice mezi nejmodernější a zřejmě i největší v Evropě. Stejně jako každý lékařský obor i porodnictví se však v čase změnilo. Co bylo na počátku špičkové, se následně stalo standardem, ještě později nezbytným minimem, a dnes se ubíráme jiným směrem. O kvalitě a nadčasovosti stavby ale svědčí skutečnost, že za dobu svojí bezmála stopadesátileté historie neprošla žádnou celkovou obnovou a stále slouží svému původnímu účelu,“ uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Josef Hlávka (1831—1908) byl významný architekt, stavitel a jeden z největších mecenášů české vědy, kultury a vzdělání své doby. Jeho architektonické dílo je na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Mezi jeho nejznámější stavby patří Státní opera ve Vídni. Budova gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské ulici byla dostavěna v roce 1875. Jednalo se o první účelové moderní porodnické zařízení v Čechách a řadilo se mezi první ústavy tohoto druhu v Evropě. Otevření nové budovy Zemské porodnice na konci 19. století zároveň představovalo významný mezník v rozvoji dějin oboru gynekologie a porodnictví u nás.

Slavný architekt navrhl zdravotnické zařízení unikátním způsobem. Díky rozdělení na šest pavilonů s jedenácti trakty bylo možné kteroukoli část budovy uzavřít, aniž by porodnice přestala fungovat. Poradil si tak s šířením infekcí, což byl v předminulém století častý problém. Jeho geniální řešení pomáhá i dnes. Našim zdravotníkům například umožňuje postarat se o pacientky, které jsou covid pozitivní, v samostatném pavilonu.

Slavnostní odhalení bronzové kopie polopostavy v životní velikosti od sochaře Josefa Václava Myslbeka je součástí oslav 190. výročí narození této významné osobnosti světové architektury. Akce proběhla za účasti předsedy vlády ČR Andreje Babiše, ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha, vedení VFN v Praze, Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a zástupců Hlávkovy nadace. Socha je darem nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

„Socha Josefa Hlávky byla vytvořena J. V. Myslbekem na objednávku České akademie věd a umění k jeho životnímu jubileu jako projev vděku za vše, co jubilant pro český národ vykonal. 190 let od narození Josefa Hlávky toto dílo odhalujeme v areálu porodnice, kterou projektoval a postavil jako svoje největší dílo v Čechách a jako jeden u nejmodernějších ústavů té doby z hlediska požadavků lékařské vědy i sociální péče. Může tak být symbolem, že v této tradici modernosti a sociálních aspektů budeme pokračovat i nadále,“ uzavřel předseda Hlávkovy nadace prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.

Jak zástupci VFN, tak představitelé Univerzity Karlovy podpořili umístění sochy významného evropského architekta na půdě gynekologicko-porodnické kliniky.
Zleva primář gynekologicko-porodnické kliniky (porodnická část) doc. David Pavlišta, děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka, ředitel VFN prof. David Feltl, vedoucí lékař Perinatologického centra porodnice prof. Antonín Pařízek, rektor UK prof. Tomáš Zima a přednosta gynekologicko-porodnické kliniky prof. Alois Martan.