2000. transplantace kmenotvorných buněk

V říjnu letošního roku podstoupil na 1. interní klinice VFN a 1. LF UK 63letý pacient s diagnózou mnohočetného myelomu 2000. transplantaci vlastních kmenotvorných buněk (ASCT).

„První autologní transplantace byla ve VFN provedena v roce 1993,“ uvádí přednosta 1. interní kliniky – kliniky hematologie VFN a 1. LF UK prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., a vypočítává: „Od té doby počet provedených ASCT neustále narůstal, až se v poslední dekádě ustálil na 80 až 90 výkonech ročně.“

Tento zákrok, kdy si je pacient sám sobě dárcem, umožňuje podat významně vyšší dávky chemoterapie, které by mohly být běžně až smrtelné. Zároveň se významně zkrátí doba postchemoterapeutického útlumu krvetvorby a sníží se hematologická toxicita podané chemoterapie, která by jinak vedla k extrémně dlouhému období aplazie kostní dřeně s řadou komplikací.

Transplantováno bylo 1662 pacientů
Celkový počet 2000 ASCT zahrnuje 1662 pacientů, 334 z nich podstoupilo zákrok dvakrát či třikrát. „Nejčastěji jsou k transplantaci indikováni pacienti s mnohočetným myelomem a maligními lymfomy (Ne-Hodgkinovými i Hodgkinovým),“ vysvětluje MUDr. Eva Konířová, lékařka 1. interní kliniky VFN a 1. LF UK, a dodává: „Méně častou indikací jsou pak pacienti se solidními malignitami (historicky to byly zejména karcinomy prsu, v současnosti především mozkové nádory typu meduloblastomu) a autoimunitními onemocněními. K nim dříve patřila hlavně roztroušená skleróza, v poslední době pak nejčastěji systémová sklerodermie.

Transplantace v číslech
Lékaři z 1. interní kliniky nejčastěji transplantují pacienty z Prahy a Středočeského kraje, následují kraje Ústecký, Jihočeský a Liberecký. Věk pacientů podstupujících ASCT se neustále zvyšuje. Zatímco v letech 1993–2000 byl medián věku pacientů podstupujících ASCT ve VFN 46 let, v letech 2010–2021 je to 58 let. „Nejstaršímu pacientovi, který podstoupil transplantaci kmenových buněk v našem centru, je 73 let,“ komentuje MUDr. Konířová a upřesňuje: „Přestože věk, a tím i rizikovost pacientů narůstá, peritransplantační mortalita (TRM), což je úmrtí od zahájení léčby do dne +100, neustále klesá. V letech 1993­‒2008 byla u nás ve VFN TRM 5,4%, za posledních 5 let je desetinásobně nižší, a to 0,5%.“