Na naší gynekologicko-porodnické klinice právě startuje Kurz pro porodní asistentky na porodním sále. V čem je kurz unikátní?

Odpovídá prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR je doslova přelomový. Jeho absolventky budou plně autonomní při vedení nízkorizikových (fyziologických) porodů, a to posouvá jejich činnost výrazně dopředu. Porodní asistentka si během 4 měsíců osvojí teoretické znalosti a speciální dovednosti a získá dokonce kompetence k některým úkonům, které doposud mohl vykonávat pouze lékař. Bude způsobilá u nízkorizikového porodu sama indikovat některé léky pro aktivní vedení III. doby porodní pro prevenci nadměrného krvácení, ve spolupráci s anesteziologem bude moci samostatně indikovat epidurální analgezii nebo podat lokální anestetika v případě samostatného ošetření poporodních zranění.
Taková autonomie porodních asistentek nebyla v České republice doposud možná. Je důležité dodat, že povolání porodní asistentky patří mezi regulovaná nelékařská povolání a řídí se vyhláškami ministerstva zdravotnictví shodujícími se se standardy EU. Z toho vyplývá, že porodní asistentka primárně nesmí indikovat léky a léčivé prostředky. Zkušená porodní asistentka si ovšem může rozšířit kompetence díky tzv. specializačnímu vzdělávání, mezi které patří právě náš kurz. Absolvováním našeho kurzu  získá u nízkorizikových porodů možnost některé léky sama indikovat. V rámci EU si každý stát míru autonomie porodních asistentek řeší prostřednictvím podobných školení individuálně.
Jsme tudíž rádi, že právě naše porodnice přišla s konceptem, který ministerstvo zdravotnictví ocenilo a posvětilo.  Jsme jako první v ČR, kdo  získal potřebnou akreditaci. Naším cílem je posouvat porodnictví dopředu. Svědčí o tom i slogan porodnického týmu naší nemocnice: O autonomii porodních asistentek ve VFN jen nemluvíme, ale skutečně ji děláme.

 Bližší informace naleznete zde.