Petra Hejná: Je to pro mě prověrka vlastních schopností a znalostí

Petra Hejná se od 1. ledna letošního roku stala vrchní sestrou samostatného oddělení SPIN.

Považujete jmenování do nové funkce za závazek, výzvu nebo spíš za radost? 
Jmenování do funkce vrchní sestry považuji spíše za radost a výzvu. Práce na urgentním příjmu SPIN mě baví od samého nástupu a řekla bych, že se jeho kolektiv postupně zcelil. Nejen díky práci, ale právě díky mému týmu do práce chodím s radostí. Výzva je to pro mě hlavně proto, že jsem si nikdy nemyslela, že by se mi ve zdravotnictví naskytla příležitost kariérního růstu. Je to pro mě prověrka mých schopností a znalostí.

Co byste chtěla do budoucna na oddělení změnit, zlepšit nebo co naopak funguje a chcete to rozhodně ponechat? Jaké jsou vaše plány a vize? 
Stále je co vylepšovat a stále je na čem pracovat. Základním kamenem pro fungování oddělení je pro mě komunikace s mými podřízenými, a nejen s nimi.  Vzájemná interakce nás posunula do lepšího fungování celkově a má velký vliv na dobře odváděnou práci a spokojenost nejen pacientů, ale i napříč celou nemocnicí.

Jak vidíte vaše oddělení za 10 let? 
Ideálně v nových prostorech, které nám mnohé usnadní a zároveň umožní realizovat ve spolupráci s primářem MUDr. Janem Krupičkou, Ph.D., naše vize.

Pandemie ukázala, že zdravotnické povolání je opravdu posláním. Jak hodnotíte práci kolegů ve svém týmu? 
Práce mého týmu byla a je famózní. Nahlížím hlavně na období od října 2020, kdy jsem začala působit jako dočasně jmenovaná staniční sestra. Zvládli jsme i v omezeném personálním počtu a při vyšším náporu příchozích pacientů všechny situace. Spolupráce v týmu fungovala a funguje víc než nadstandardně. Vše pro nás bylo nové, a ne zrovna lehké, stejně jako na ostatních pracovištích. Ale my to zvládli a zvládáme nadále. Tímto bych chtěla svému týmu poslat velké poděkování a vzkázat mu, jak moc si ho vážím.

Petra Hejná je všeobecná zdravotní sestra se specializací ARIP a aktuálně studující VŠEM. V průběhu své praxe působila na metabolické a koronární jednotce FN Motol a koronární jednotce Nemocnice Na Homolce, kde získala bohaté zkušenosti v akutní medicíně. Krom jiného měla i možnost nahlédnout do sfér domácí péče a získala zkušenosti v domově seniorů, což jí poskytlo širší pohled a pochopení pro různé oblasti poskytování zdravotní péče. Od roku 2016 působí jako všeobecná zdravotní sestra na Společném příjmu interně nemocných, v tu dobu nově pod klinikou KARIM, kde získala a dodnes získává zkušenosti napříč širokým spektrem interních onemocnění. Je milovnicí psů, její nový psí člen rodiny ji zasvěcuje do světa kynologie. Ráda cestuje po českých zákoutích a nejsou jí cizí ani různé sportovní aktivity. Aktuálně svůj čas věnuje studiu na Vysoké škole ekonomie a managmentu, které bude přínosné pro její novou funkci.