K VFN mě váže zcela zásadní věc v mém životě, říká kytarový virtuóz

Touha zaplnit prázdná místa rodinné historie se táhne celým životem Štěpána Raka. Velkou roli přitom hrají čísla.

Celosvětově známý hudebník a skladatel profesor Štěpán Rak vyrostl v adoptivní rodině a dlouho neznal svůj původ. Narodil se jako nemanželské dítě, příslušnici československé armády, pravoslavné věřící původem ze Zakarpatské Ukrajiny. Od roku 1948 vyrůstal u adoptivních rodičů Marie a Josefa Rakových. Jména biologických rodičů se dozvěděl až v dospělosti – jméno otce (Štěpán Luťanský) dokonce až v roce 2021. Po studiích na AVU pracoval jako učitel hudby, v 70. letech koncertoval a vyučoval ve Finsku. Po návratu v roce 1982 založil na Akademii múzických umění samostatný obor Kytara, který se do té doby učil pouze na středních školách. V roce 2000 byl panem prezidentem Václavem Havlem jmenován historicky prvním vysokoškolským profesorem kytary.

Co vás spojuje s naší nemocnicí?

Narodil jsem se 8. srpna 1945 v porodnici U Apolináře svojí biologické mámě Cecilii Vasilině Slivka. Jen mě mrzí, že do dneška nevím hodinu svého narození, i když se velmi snažíme tuto informaci vypátrat. Kromě hudby se totiž zabývám i numerologií. S mým starším synem, hudebníkem a kytaristou Janem Matějem, máme takto zaměřený pořad Rak a Rak. Rok 2022 je pro mě velmi zajímavý – říkám mu Rak a Rak v zrcadle. Mně bude 77 let a jsem narozen v roce 1945, Matějovi bude 45 let a narodil se v roce 1977. Rád bych si tento rok zahrál v kapli vaší porodnice. Chtěl bych tak uctít svoji biologickou matku i zdravotníky.

Na čem v současnosti pracujete?

Jsem člověk, který žije teď, a z toho vycházím úplně ve všem – slovo KDYBY není v mém slovníku. V současné době dál učím, ale omezil jsem to. Vyučuji především obor kytarové improvizace, který je pro muzikanty nesmírně potřebný. Tento rok chystám sérii koncertů – vše se bude točit kolem našeho jubilea 7745. Kvůli covidu jsme museli zrušit opravdu hodně koncertů. Já jsem před 2,5 lety říkal, že až vstoupí planeta Uran do znamení Býka, svět se postaví vzhůru nohama a už nikdy nebude stejný. Uran je ve znamení Býka vždy 8 let. Když to bylo naposledy, tak to byl nástup fašismu a II. světová válka. Planeta Uran je planeta exploze, výbuchu a neudržitelnosti a znamení Býka je znamení klidu, míru a pokoje. Numerologicky je toto období taková rozbuška.

Koho si vážíte?

Pokud jde o hudbu, tak určitě mého syna Matěje. To je moje krevní skupina. Nesmírně si také vážím herce Alfréda Strejčka. Spolupracujeme spolu již 34 let, projeli jsme 34 zemí čtyřech kontinentů. Jezdili jsme s pořadem Vivat Comenius věnovaným Janu Ámosi Komenskému. Dalším naším společným projektem je například Jack London: Tulák po hvězdách.

Změnil se váš pohled na zdravotníky v posledních letech?

Já měl se zdravotníky vždycky vztah dobrý. Několikrát mi zachránili život. Mezi lékaři mám spoustu vynikajících přátel.

Chtěl byste zdravotníkům něco vzkázat?

Vydržte. Pomáháte vydržet nám. Když vydržíte vy, vydržíme i my.

Slavný kytarista se koncem února osobně sešel s přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK prof. MUDr. Aloisem Martanem, DrSc., prof. MUDr. Antonínem Pařízkem, CSc. a s dalšími zástupci kliniky.