Kurz: Proč se nebát práce na koronární jednotce

Dvacet účastnic úspěšně absolvovalo kurz Koronární jednotky 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK, který se věnoval problematice práce na koronární jednotce a JIP s názvem: Proč se nebát práce na KJ/Kardio JIP a jak zvládat základní situace? Absolventky kurzu se naučily nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti.  Máme radost z velmi kladného hodnocení.

Mgr. Michaela Navrátilová, prof. MUDr. Jan Malík, CSc.