Uctili jsme památku obětí bombardování

Ředitel VFN prof. David Feltl, ministryně obrany Mgr. Jana Černochová a starostka Prahy 2 Ing. Alexandra Udženija uctili 14. února památku obětí bombardování.

Je to již 77 let, co bomby spojenců dopadly 14. února 1945 na Prahu. Na Popeleční středu ztratila kvůli nepříznivému počasí a výpadku radaru americká letadla správný kurz a místo nad německými Drážďany se ocitla nad Prahou. Pražané neměli s nálety téměř žádné zkušenosti a houkání sirén značná část z nich ignorovala.

Na českou metropoli shodila letadla 152 tun bomb a nálet si vyžádal více než 700 obětí a téměř 1 200 zraněných. Jednou z nejpostiženějších oblastí bylo Karlovo náměstí. Zasažen byl Faustův dům i protiletecký kryt uprostřed náměstí, v němž zahynulo přes sto Pražanů. Jedna zhruba čtvrttunová bomba dopadla na budovu bývalé jezuitské koleje, ve které v té době sídlila neurologická klinika prof. Kamila Hennera a také česká chirurgická klinika prof. Arnolda Jiráska. Ta musela po 17. listopadu 1939 opustit své hlavní prostory v budově dnešní I. chirurgické kliniky. Přímo v budově nemocnice zahynulo 6 osob, dalších 6 lidí bylo těžce zraněno.

Zázrakem přežil například pacient na operačním sále, kterému při náletu operovali dr. B. Niederle a dr. J. Rödling mozkový nádor.  Operační sál totiž přišel během náletu o strop i jednu stěnu. Bombardování přežil i operační tým.

Je neuvěřitelné, že již 22. února byl v budově obnoven ambulantní provoz a 8 dnů po náletu začal velký operační program. Budova divizní nemocnice byla opravena ještě do konce 40. let, v roce 1950 se do budovy již stěhovala část III. interní kliniky prof. Josefa Charváta, která do té době měla své prostory pouze v tzv. Josefínském traktu.

U pamětní desky na budově VFN uctili v den výročí památku zesnulých i ředitel VFN David Feltl, ministryně obrany Jana Černochová a starostka městské části Praha 2 Alexandra Udženija.