Suchej únor už 10 let mění postoj Čechů k alkoholu

V únoru proběhne již desátý ročník osvětové kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu.

Již tradiční kampaň je založená na skutečném problému, a tím je neúměrně vysoká spotřeba alkoholu v ČR a s ní spojené negativní důsledky závislosti. Podle WHO Češi vypijí 14,4 litru čistého lihu na osobu na rok. Rizikově u nás pije více než 1 000 000 lidí. V souvislosti s nadužíváním alkoholu umírá v ČR ročně 6 % lidí.

Sucháč má na účastníky pozitivní dopad potvrzený několika výzkumy
Kampaň zná již 76 % české populace ve věku 18+. Vloni si měsíční střízlivost vyzkoušelo kolem 700 tisíc lidí. Nejde jen o detox od alkoholu, ale o změnu životního stylu, celkovou očistu a možnost udělat pro sebe něco smysluplného. Přes 50 % účastníků po čtyřech měsících od Sucháče v dotazníku potvrdilo dlouhodobé zvolnění v konzumaci alkoholu. Organizátoři akce se zaměřili na úspěšnost účastníků se Sušením a ta je poměrně vysoká. Za 8 ročníků kampaně potvrdilo úspěšně dokončenou měsíční abstinenci zhruba 90 % lidí. A rostou také sympatie k akci: za pozitivní kampaň považuje přes 80 % respondentů. Více informací o výzkumu mezi účastníky můžete nalézt na www.suchejunor.cz/vyzkum

Problém s alkoholem se dotýká každého z nás
Cílem Suchýho února je přistupovat k problému s alkoholem pozitivně. Téma je potřeba otvírat – v práci, doma, mezi kamarády, ve škole. Potvrzuje se, že pozitivní kampaň je tou správnou cestou, protože lidi baví, motivuje a je účinnější než regulace či represe. Organizátoři vyzývají, aby se do kampaně zapojil každý. Alkohol se totiž nemusí týkat jen nás, ale také lidí okolo nás, kvůli nimž se stáváme něčím jako „pasivními pijáky“, respektive konzumenty alkoholových excesů. Říká se tomu „pití z druhé ruky“ (SHD − second-hand drinking) a jedná se o situace, kdy například pije náš partner, rodič, kamarád nebo kolega a na nás to negativně dopadá.

Jubilejní ročník přináší významné novinky
Každý rok se kampaň snaží otevírat nová témata. Letos přináší Suchého průvodce pro nezávislé firmy, který pomáhá se zvládáním rizikového chování a užívání alkoholu na pracovišti. Pomůže všem českým firmám, které chtějí proniknout hlouběji do tématu alkoholu a vytvářet pro své zaměstnance zdravé pracovní prostředí. Koneckonců, každý sedmý dospělý, kterého potkáme v práci, je potenciálně rizikový konzument. Organizátoři akce také nově upozorňují na téma konzumace více či méně alkoholických nápojů dětmi.

Klinika adiktologie VFN je pravidelným partnerem
„Na kampani Suchej únor se naše klinika podílí prakticky téměř od jejího vzniku,“ uvádí primář MUDr. Petr Popov, MHA, a dodává: „Považujeme tuto spolupráci za oboustranně velmi přínosnou. Přispíváme odbornými tématy z oblasti škodlivého užívání a závislostí na alkoholu, ale také jiných drogách, zdravotními konsekvencemi a rovněž i náměty na popularizaci těchto témat. Osobně se lidé z naší kliniky podílejí na propagaci, publikacích a akcích, které jsou v rámci kampaně každoročně realizovány. Z druhé strany – kampaň často osloví lidi, kteří se posléze obracejí na naši kliniku s prosbou o radu či pomoc pro sebe nebo blízké osoby.“