Zaostřeno na Ukrajinu

Válečný konflikt na Ukrajině se překlopil do svého druhého měsíce. Od začátku války Česká republika vydala lidem z Ukrajiny přes 250 tisíc víz. Děti do 15 let se navíc registrovat nemusí.  V tuto chvíli u nás zřejmě také žije kolem čtvrt milionu ukrajinských dětí. Z hlediska zdravotnické péče tak hovoříme o půl milionu lidí, kterým je potřeba zajistit a zprostředkovat akutní nebo preventivní péči. To nejsou zanedbatelná čísla.

VFN na novou poptávku potenciálních pacientů reaguje pružně a během března zřídila čtyři nové ambulance pro primární péči pro děti a dospělé z Ukrajiny, tzv. UA POINTY. Všechna pracoviště poskytují primární ambulantní i pohotovostní péči. K dispozici jsou speciální ambulance – SPIN (Společný příjem interně nemocných), chirurgická ambulance (I. chirurgická klinika), gynekologicko-porodnická ambulance včetně těhotenské poradny (gynekologicko-porodnická klinika) a dětská ambulance (klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu).

Veškeré informace o provozu UA Pointů, ordinační hodiny, kontakty a adresy jednotlivých pracovišť jsou zveřejněné i v ukrajinštině zde.

Aktuálně je nejvíc vytížená všeobecná dětská ambulance, kde je rušno každý den bez ohledu na hodinu. Za poslední tři týdny ji navštívilo 242 ukrajinských dětí a 35 jich bylo přijato do lůžkové péče. „Všechny sestřičky i lékaři tuto provozně náročnou situaci zvládají na výbornou a do tlumočení se zapojují naši ukrajinští zaměstnanci. Pomáhá, kdo může,“ říká vrchní sestra KPDPM Mgr. Jana Drábková.

Nejčastějšími příčinami hospitalizace dětí jsou gastroenteritida (zvracení a průjem), respirační infekce, teploty, ale také covid-19. Mezi malými pacienty se již objevili i diabetici nebo děti s dědičnou poruchou metabolismu. Komunikace je někdy složitá a emotivní. Jsou tu děti, které přijíždějí do ambulance s rodiči přímo z Hlavního nádraží, jiné z uprchlických center. „Setkali jsme se dokonce se situací, kdy maminka s dítětem přišla opravdu jen s pár věcmi v tašce, neměly ani kartáčky na zuby,“ doplňuje Jana Drábková.

Zaměstnanci kliniky proto iniciovali sbírku oblečení a během krátké doby se jim podařilo zajistit oblečení pro všechny malé pacienty v nouzi. „Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kdo nám pomohli během velmi krátké doby zajistit jak základní potřeby, tak oblečení pro maminky i děti. Paní náměstkyně Dita Svobodová oslovila všechny vrchní sestry jednotlivých klinik a sama donesla do sbírky dětské oblečení. Děkuji například kolegyním z psychiatrické kliniky nebo z I. chirurgické kliniky, které do sbírky také významně přispěly. Úsek MTZ nám zase během jednoho dne pomohl zajistit potřebné dětské botičky,“ uzavírá vrchní sestra.

Na plné obrátky funguje také těhotenská ambulance gynekologicko-porodnické kliniky, zejména plánovaná péče. Doposud v naší porodnici přišlo na svět 9 ukrajinských miminek. K porodu je aktuálně registrováno 43 žen.

Naše nemocnice, respektive I. chirurgická klinika zároveň podpořila Český červený kříž. Během posledního březnového víkendu přijali pracovníci kliniky stovky chirurgických nástrojů, během víkendu je rozdělili do 165 speciálních setů a následně sterilizovali. Lékaři na Ukrajině je tak mohou okamžitě využít nejen v nemocnici, ale především v polních podmínkách, kde na sterilizaci není prostor. Jedná se o sety nástrojů k ošetření větších tržných či jiných ran, hlubokých krvácení, k využití v břišní chirurgii, na drobné úpravy kostí a případně i k amputacím. Celkem 50 zdravotnických batohů ČČK obsahovalo kromě sterilních setů chirurgických nástrojů i obvazovou techniku nebo třeba šití. Zásilka humanitární pomoci ČČK byla odeslána ještě na konci března na Ukrajinu. Na místě ji převzal Ukrajinský červený kříž.

Naši zdravotníci připravili pro Český červený kříž celkem 165 speciálních setů s chirurgickými nástroji.

Lékaři z gynekologicko-porodnické kliniky také našli řešení, jak pomoci ukrajinským porodníkům, a hlavně rodičkám přímo v místě konfliktu. Prostřednictvím perinatologického nadačního fondu Vita et Futura poskytla firma Ferring Pharmaceuticals důležitý lék pro prevenci a léčbu krvácení žen u porodu. Jeho výhodou je, že nevyžaduje uchování v chladu, a tak je možné jej použít i v polních podmínkách. Dva tisíce balení použitelných až pro 10 tisíc ukrajinských rodiček převzal Český červený kříž, který se postará o distribuci a zaručí, že se lék dostane přesně tam, kam má.

Oficiální předání důležitého léku, který bude zachraňovat životy.