Odběrové centrum by bez mediků nemohlo fungovat

V polovině ledna se v našem odběrovém centru Na Bojišti sešel ředitel nemocnice prof. David Feltl s děkanem 1. lékařské fakulty UK prof. Martinem Vokurkou, aby společně poděkovali medikům, kteří od srpna loňského roku pomáhají s testováním na covid-19.

„Dlouho se mluví o tom, že studenti medicíny mají málo praktických zkušeností a hledá se způsob, jak to změnit. Čínský virus to za nás vyřešil. Aniž bychom museli upravovat rozvrhy, studenti vyrazili do terénu a pomáhají, kde se dá. Naše odběrové centrum by bez nich vůbec nemohlo fungovat. Doufám, že na tuhle svou zkušenost budou vzpomínat jako na něco, co je posunulo dál. Možná spíš lidsky než odborně, ale ono se to vlastně v našem oboru od sebe nedá oddělit. Tak ještě jednou, díky!“ poděkoval medikům ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA.

Slova ředitele zahřála v chladném lednovém dni i děkana 1. LF UK prof. Martina Vokurku. „Z takových pozitivních slov od představitelů VFN mám opravdu velkou radost. Moc za ně děkuji. Spolu s panem ředitelem jsme si vědomi, že pro mediky je současná situace obrovskou šancí naučit se komunikovat s pacienty. Rukama jim projdou desítky lidí a každý je jiný. Je to zkušenost, která jim ve škole chybí, něco opravdového, co má nesmírný dosah. Na mediky jsem skutečně hrdý a za jejich obětavost jim děkuji,“ uvedl prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Ve VFN v současnosti vypomáhá kolem stovky mediků, z nichž zhruba 60 pracuje v odběrových centrech Na Bojišti a na Albertově. Koordinátoři odběrových míst jsou za výpomoc studentů opravdu vděční. „Neskutečným způsobem nám pomáhají. Nebýt jich, tak si vůbec nedovedeme představit, jak by odběrové centrum fungovalo. Ke klientům jsou milí, vstřícní a přístupní. Mají naprosto profesionální přístup,“ poznamenala koordinátorka odběrového místa Na Bojišti Bc. Jana Kmošková z Kliniky pracovního lékařství VFN a 1. LF UK s tím, že se rychle naučili pracovat s Médeou a vědí, na koho se v případě potíží obrátit.  

Práce v odběrovém místě ale mediky rozhodně nebrzdí ve výuce. Koordinátoři se jim s ohledem na přednášky a učení snaží vždy vyjít vstříc. „Na konci měsíce pokaždé dostaneme dotazník, ve kterém si sami podle časových možností zaškrtneme, které dny můžeme přijít a na jak dlouho. Podle toho nám pak uzpůsobí směny. V případě, že bychom následně nějakou směnu nestíhali vykrýt, stačí napsat do naší Facebookové skupiny a někdo z mediků si směnu vezme za nás,“ vysvětlila studentka 3. ročníku 1. LF UK Lucie Kopecká, která pomáhá v odběrovém centru již od srpna. Stejně dlouho tu pracuje i Vavřinec Volek, který by se chtěl v budoucnu věnovat infekčnímu lékařství, psychiatrii nebo praktickému lékařství. „Mou hlavní motivací bylo pomáhat v této těžké době. Nevztahuje se na mě žádná pracovní povinnost, šel jsem do toho z vlastní iniciativy. A jsem opravdu moc rád, že tu mohu pracovat,“ uzavřel student třetího ročníku.