Máme největší lékárnu v ČR: To chce dobře zvládnutý time management!

Denně chodíme kolem některé z výdejen léků, občas sami potřebujeme lék či náplast. Tušíte, co všechno má 140členný tým farmaceutů, farmaceutických asistentek, sanitářů a dalšího personálu v čele s PharmDr. Michalem Janů, Ph.D., na starosti? Kolik vaků parenterální přípravy týdně stočí? Jak šijí cytostatika každému na míru i o víkendu, starají se o dodání léků, které ještě nejsou v ČR schválené… Prošli jsme cesty léků od přípravy až k pacientovi a nestačili jsme se divit. Lékárna rozhodně není jen o výdeji na recept nebo o volném prodeji.

„Komplexnost péče a služeb, kterou poskytujeme jak pacientům na klinikách, tak ambulantním a veřejnosti, je myslím tím top, čím se naše lékárna může pochlubit,“ konstatuje vedoucí lékárník PharmDr. Michal Janů, Ph.D., a připomíná: „Uvědomte si, že máme pracoviště po celém areálu nemocnice a vzdálenost mezi jednotlivými odděleními je i dva kilometry. Přitom všech 140 lidí musí navzájem komunikovat, předávat si léky, zastupovat se, střídat na některých odděleních. Jen udělat denní rozpisy všech pracovníků! Time management a řízení takového počtu zaměstnanců je pro mě největší výzva,“ přiznává dr. Janů. Sám působil 15 let ve sterilní přípravě a dnes střídá služby ve výdejnách pro veřejnost a sterilní přípravu léčiv. „Cytostatika znám spíš teoreticky, jinak jsem vidět v provozu všude,“ uzavírá.
„Při celkovém ročním obratu kolem 4,5 mld. Kč ročně v nákupních cenách zpracujeme více než 45 tisíc dodacích listů a 17 tisíc faktur. O jejich zpracování a další úkoly se dělí 8 administrativních zaměstnanců,“ vypočítává Ing. Miroslav Dvořák, ekonom lékárny.

Nesterilní příprava: Ročně připravíme 7500 mastiček, 300 000 tobolek a 2600 roztoků
V oddělení nesterilní přípravy dokážou jako správní alchymisté na míru připravit každému pacientovi všechny lékové formy: tekuté (roztoky, nosní kapky), polotuhé (gely, masti, pasty, emulze) i tuhé (tobolky, čípky, globule). Připravují léčivé přípravky na základě receptů z výdeje pro ambulantní pacienty i podle požadavků jednotlivých klinik VFN. „Velká část je pro gynekologicko-porodnickou kliniku a dětská oddělení,“ vypočítává Mgr. Marie Korousová a upřesňuje: „Máme rádi výzvy, hledáme alternativy, když je dlouhodobý výpadek léku z továrny, občas sem zabloudí i recept od veterinárního lékaře. Nebojíme se ničeho.“

Zvláštností, kterou připravují, jsou tobolky s konopím a roztok metadonu pro substituční terapii či kontrola čistoty medicinálního vzduchu. V týmu mají 3 sanitáře, 6 asistentů, 3 lékárníky

Sterilní příprava: Pacienti dostávají parenterální výživu na celý týden jako velký nákup
Vloni: 15 224 vaků pro domácí i nemocniční parenterální výživu dospělých a dětí; 13 000 jednotek sterilních přípravků
Pracují v aseptické přípravně, ve speciálních sterilních kombinézách, které neuvolňují žádné částice… Zaměstnanci sterilní přípravy připravují koncentrované, nízkoobjemové dětské vaky pro oddělení neonatologie, KPDM i individuální vaky parenterální výživy dospělých. „Nejvíc vaků připravujeme pro pacienty závislé na domácí parenterální výživě (ze 4. IK). Vždy na celý týden, v počtu tří až sedmi, je to, jako když jedete na velký nákup potravin,“ směje se PharmDr. Monika Golianová a doplňuje: „Pro nás to znamená, že dva dny v týdnu deset zaměstnanců připravuje výživu podle přesných individuálních receptur, dohromady kolem 100, 120 vaků. Ostatní dny jsou vyhrazeny především pro lůžkové pacienty.“ Vaky pro domácí pacienty pak odváží sanitář do výdejního místa a řidiči sanitek je rozvážejí pacientům až domů, jejich obvyklá dávka váží kolem 20 kilogramů! „Denně spotřebujeme pro přípravu vaků paletu infuzí a každou lahev máme sedmkrát v ruce. A to je pořádná dřina,“ dodává dr. Golianová.
Pro kliniky tvoří vaky operativně podle laboratorních výsledků a aktuálního stavu pacienta. Někdy jeden vak, někdy zásobu na víkend. Protože zde o víkendech nedrží služby, zásobují v pátek i neonatologii univerzální výživou, kdyby se narodilo nedonošené miminko. Pro kliniky i veřejnost denně v laboratoři připravují podle objednávek injekce, infuze, oční kapky, masti a sterilní roztoky.

Nejčastějším odběratelem oddělení sterilní přípravy je 4. interní klinika, pacienty mají někdy na 3. interně, chirurgii, ÚHKT  i jinde.
Speciální na přípravu jsou komplexní vaky pro nedonošená miminka nebo pro děti s metabolickými poruchami. I to umí
 

Oddělení kontroly: Obsah účinné látky, ale i přípravna čištěné vody pro kliniky
Ročně přes 1100 příprav roztoků a 1900 ručních analýz léčiv a vody
„Pracujeme s léky, které se připravují tady ve Faustově domě,“ vysvětluje PharmDr. Jana Šilerová, MBA, a pokračuje: „Kontrolujeme obsah účinné látky, posíláme vzorky na mikrobiologii, kromě toho připravujeme reagenční roztoky pro kliniky VFN.“ V oddělení kontroly mají i specialitu: přípravnu čištěné vody. Ta je ze strojovny rozvedena potrubím po celém domě, myjí s ní i laboratorní sklo. Na žádanky ji dodávají v kanystrech na kliniky, které nemají vlastní destilační přístroje.

Výdejny: Že nám říkají sestřičko, jsme zvyklí, ale rány na výdejně nepřevazujeme!
Ročně vydají 254 tisíc receptů, 22 tisíc poukazů, disponují asi tisícem přípravků pro volný prodej…
Ve výdejně léků v hlavní vrátnici se soustřeďují zdravotnické a stomické pomůcky, enterální výživy (tzv. pitíčka), hromadně vyráběné vaky pro parenterální výživu. „Někdy si připadáme jako překladiště, přijede i kamion,  a my výživu distribuujeme k cílovým pacientům,“ vysvětluje plné prostory vedoucí výdeje pro veřejnost I. Mgr Kamila Bažantová a dodává: „Buď domů, nebo hospitalizovaným pacientům na kliniky.“
Od rána jede volný prodej a výdej na recepty, čtyři výdejní místa obsluhují farmaceuti a volný prodej pak dva farmaceutičtí asistenti. „Specifičtí jsme v tom, že vydáváme opiáty pro kliniky, centrové léky pacientům na žádanky, léky, které nejsou v ČR registrované, nemají tedy úhradu a schvaluje je revizní lékař, aby byly pro nemocné hrazeny ze zdravotního pojištění,“ vypočítává Mgr. Bažantová.
K tomu zvládají desítky telefonických dotazů denně, několikrát měsíčně pořádají pro zájemce odborné poradenství, běžně přijímají na stáže studenty z farmaceutických fakult a atestanty.

Velký tým 25 lidí (z toho 11 farmaceutů) se občas střídá i na jiných pracovištích. Baví je změna, navíc jsou pak v rámci lékárny zastupitelní třeba o dovolených. Někdy mají klienti kuriózní přání – toaletní papír i ošetřit rány, převázat obvaz…

Urologie Výdej pro veřejnost II. – Léky pro metabolickou jednotku
„Výdejna poskytuje servis urologické klinice, ale nezanedbatelnou náplní naší práce je zajišťování kompletního servisu pro dětskou kliniku, obzvláště pro pacienty ambulance dědičných metabolických poruch,“ vysvětluje Mgr. Iveta Muziková a dodává: „Těmto pacientům objednáváme, kromě centrových a neregistrovaných léků, především potraviny pro zvláštní léčebné účely. Naše pracoviště je jediné v republice, které zajišťuje enzymatickou léčbu pacientům se vzácnými střádavými onemocněními. Léčba je finančně velmi nákladná a u jednoho pacienta to mohou být až desítky milionů korun za rok. Naší specialitou jsou rovněž léčivé přípravky, které pomáhají pacientům adiktologické kliniky s jejich závislostmi. Profesně je pro nás velmi zajímavá také spolupráce se sexuologickou klinikou.“

PharmDr. Dana Syrová se svými kolegy z Výdeje pro veřejnost III. ve fakultní poliklinice má i vlastní malou laboratoř pro přípravu polotuhých lékových forem. Celkem zde pracuje 34 zaměstnanců (z toho 15 farmaceutů a 13 asistentů), z nichž někteří se střídají i na jiných odděleních lékárny. „Ve fakultní poliklinice převažují recepty, poukazy a centrové léky na tzv. receptožádanky, se kterými přijdou pacienti ze specializovaných ambulancí, například pro léčbu roztroušené sklerózy, onkologie, hematoonkologie, máme velkou diabetologii, ambulanci bolesti, hojení ran… Funguje tady poradna odvykání kouření, lidé z ulice oceňují, jak širokou máme dostupnost léků a vysoce odborné poradenství,“ zmiňuje dr. Syrová.

Pracoviště DAK – V době covidu distribuovali remdesivir pro celé Čechy!
Běžně každé ráno chystají svoz léků na kliniky, pak ještě 3x denně operativně dle potřeby
„Zásobujeme na základě žádanek lůžková oddělení klinik VFN léky, které přicházejí z distribučních firem. Úkolem je zajistit medikamenty za co nejnižší ceny, abychom se chovali ekonomicky,“ snaží se stručně představit své oddělení Mgr. Barbora Smekalová a doplňuje: „Zajišťujeme individuální mimořádné dovozy léků – léky, které nejsou registrované, ale lékaři je z nejrůznějších důvodů potřebují pro léčbu pacienta, antidota pro TIS. Výzvou byla covidová doba – změnila se úplně skladba léků, docházely zásoby, řešili jsme, co používat, co nepoužívat,“ vzpomíná. K tomu začaly přicházet nové léky – remdesivir, ten oddělení distribuovalo jako jediné pracoviště pro celé Čechy, dále monoklonální protilátky, proticovidová antivirotika apod. V nejtěžších dobách přicházelo kolem 80 žádanek denně! S vakcínami to bylo podobné: skladovali až 200 tisíc vakcín najednou v obřím mrazáku.

Po distribuci remdesiviru je běžný provoz úplná pohoda. Teď už mají v mrazáku jen vakcíny pro potřebu očkovacího centra ve FP a léky pro čtyři dětské pacienty v ČR se vzácným onemocněním

Oddělení přípravy cytostatik: denně se uskuteční 200 až 250 příprav
Každý pacient dostává svou vlastní dávku podle předpisu lékaře a zdravotního stavu
„Cytostatika připravujeme hlavně pro denní stacionář v budově polikliniky, což odpovídá 90 procentům naší produkce,“ vysvětluje PharmDr. Libor Jakeš a popisuje: „Pacient ráno přijde na odběry a lékař rozhodne, zda je schopen terapie. Při přípravě cytostatik používáme speciální program a pro každého pacienta připravíme individuální dávku podle objednávky. Totéž platí pro kliniky: řidič odveze vyrobený lék na lůžkové oddělení. Specifikem je, že cytostatika mají krátkou použitelnost, proto když je hospitalizovaný pacient rozléčený, máme služby o víkendu a připravíme mu cytostatikum v čas potřeby a na míru.“

V oddělení jsou 4 farmaceuti, 8 až 9 farmaceutických asistentek, 4 sanitáři

A pro úplnost: „Těsně za kostelem svatého Ignáce sídlí Oddělení infuzních roztoků, které zásobuje všechny kliniky VFN buď přímými závozy, nebo naší dopravou desítkami typů infuzních roztoků, což je denně i deset palet,“ dodává Terezie Benáčková.