Nová infuzní pumpa na 3. interní klinice

„U nás na 3. interní klinice VFN pečujeme od loňského jara na oddělení D1 o covidové pacienty,“ uvádí vedoucí lékař doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. a dodává: „Tito pacienti mají buď primárně onemocnění Covid-19 nebo jiné diagnózy jako jsou srdeční selhání, zánětlivá onemocnění, zažívací obtíže a k nim je další přidruženou nemocí právě infekce Covid-19. Obvykle se k nám na kliniku dostávají ve středně těžkém nebo těžším stavu. Vzhledem k těžšímu průběhu, febriliím a často i přidruženým průjmům jsou dehydratovaní, závislí na kyslíku a infuzní pumpy nám výrazně pomáhají při zvládnutí jejich léčby. Nemocní potřebují mimo jiné zavodnit, což je především u starších pacientů potřeba provést pozvolně, abychom zbytečně nezatížili již tak namáhaný organismus. A v tom pomáhají infuzní pumpy, které přesně dávkují tekutiny i podávané léky. Kapacita našeho oddělení je mezi 10 až 12 pacienty, proto potřebujeme mít dostatek pump. Infuzní pumpu na dávkování léčiv Argus 717V, kterou jsme dostali jako dar od Velvyslanectví státu Izrael, tak skutečně využijeme. Oceňuji na ní výkonnou záložní baterii, ale například i návod v češtině, což přivítaly naše sestřičky. Ony sice umí ovládat standardní funkce těchto přístrojů, ale některé speciální postupy je třeba nastudovat a instrukce v rodném jazyce slouží k rychlejší orientaci v práci s přístrojem a v péči o pacienty. Za dar děkujeme, usnadní nám péči o pacienty, což v této nelehké době opravdu vítáme.“