Výuka mladých stomatologů: praktická profesní příprava i péče o pacienty zároveň

Jediné pracoviště v Praze, kde se mohou budoucí lékaři stomatologové setkat se svými pacienty a učit se v praxi všechny základní dovednosti a léčebné postupy, které budou potřebovat okamžitě po absolvování lékařské fakulty pro svou profesi, provozuje Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK společně s 1. lékařskou fakultou UK.

Hned ve dvou patrech kliniky pracují medici u 42 zubařských křesel na výukových sálech a v průběhu 4. a 5. ročníku studia se pod dohledem svých učitelů školí v jednotlivých odbornostech: preventivní záchovné, protetické, v základních chirurgických výkonech a v parodontologii. Součástí praktické výuky jsou i základy léčebně preventivní péče a tvorba celkového léčebného plánu. „Tato praxe vychází ze základního rozdílu mezi všeobecným lékařem a stomatologem,“ vysvětluje smysl a důležitost praktické výuky přednosta Stomatologické kliniky VFN a 1. LF UK prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., a dodává: „Zatímco absolvent všeobecného lékařství nemůže po ukončení studia pracovat samostatně, my musíme zubního lékaře vychovat tak, aby byl okamžitě schopen vykonávat své povolání zcela samostatně. Nejsou nutné žádné atestace a další zkoušky. Musíme jej učit velice prakticky, a to je hlavní důvod, proč máme výukové sály.“

To potvrzuje i MUDr. Petr Šimůnek, který studentům pomáhá především s protetickou péčí: „Provádíme zde předpokládané výkony a péči, neošetřujeme rizikové či komplikované pacienty s náročnými diagnózami. Především případy, se kterými se dnes stomatolog běžně setkává ve své každodenní praxi. Učíme je, aby dokázali rozlišit, koho už mají poslat ke specialistovi – na chirurgickou ambulanci, a co dokážou ošetřit a vyřešit ve své ambulanci. Smyslem naší práce je zlepšit stav orálního zdraví našich klientů obecně, upozornit na nejrůznější rizika spojená například s kouřením a dalšími nevhodnými životními návyky. A připravit absolventy studia na práci ve stomatologických ordinacích.“

Služba pro studenty i pacienty
Zájemci o vyšetření se mohou hlásit na stomatologické klinice, někdy si je přivádějí i sami studenti. „Je to široké spektrum lidí – z nejrůznějších sociálních vrstev, různě finančně zajištění jedinci, velice pestří věkově, naši studenti se tak seznámí i s gerontostomatologií, ošetřujeme i pacienty s neurologickými obtížemi, tedy chronické, či s akutní bolestí,“ vypočítává MUDr. Petr Šimůnek a upřesňuje: „Nejsme zařízení pro registrované klienty, kteří by k nám chodili pravidelně na stomatologickou prevenci, to rozhodně není ani do budoucna smyslem klinických zařízení. Sloužíme jako výukové pracoviště studentům a zároveň dokážeme pomoci řadě klientů, kteří si nemohou dovolit nadstandardní péči soukromých stomatologů nebo jsou právě v situaci, kdy nemají svého vlastního stomatologa. Překlenou tak u nás akutní období, pomůžeme jim vyřešit část obtíží s chrupem a pak přejdou do péče stálého zubaře. Ovšem navštěvují nás i ti, kteří se chtějí podílet na výuce či mají k našemu pracovišti osobní vztah. Jsou rádi v rukou akademického pracoviště.“

Trpělivost, zájem a pečlivost
„Naši studenti se poměrně brzy dostanou mezi pacienty, už ve 2. ročníku lékařské fakulty přicházejí v rámci výuky na chirurgickou ambulanci, učí se základy vyšetřování, podávání lokální anestezie, což patří k běžným rutinním výkonům v ordinacích,“ vypočítává MUDr. Zdeněk Hrubý, který studenty učí chirurgii, a pokračuje: „Při odstranění stehů si například vyzkouší, jaké to je držet pinzetu a nůžky v ústech pacienta. Pro některé výkony ale v 2. ročníku nemají ještě dostatečné teoretické znalosti. Trénují postupně i na fantomech (modelech umělé čelisti) a maximum praxe si nacvičí v posledních dvou ročnících studia. Výhodu našeho pracoviště vidím v komplexnosti: student provede extrakci zubu, a následně může i vytvořit zubní náhradu. Pacienti nemusí navštívit řadu oddělení, zde získají kompletní ošetření, a naši studenti si vyzkouší řadu postupů, které budou denně používat v praktickém životě.“
Studenti jsou obecně nesmírně pečliví, mají zájem získat praktické dovednosti a zkušenosti. Díky tomu, že pracují pod dohledem zkušených lékařů, mají pacienti jistotu vysoce profesionálního ošetření. Navíc stomatologická péče vychází mnohem levněji, protože ošetření mediky přináší i určitá ekonomická zvýhodnění pro pacienty.  

Maximum výkonů na výukovém pracovišti tvoří záchovná stomatologie (výplně, ošetřování kanálků). U protetiky se vždy jedná o několik návštěv, studenti vytvářejí umělé zubní náhrady, zubní korunky, můstky, snímatelné náhrady, učí se udržovat a případně i opravovat snímatelné zubní protézy.

Zkušenost k nezaplacení
Výukové pracoviště je kvalitně technicky vybavené, disponuje 23 zubařskými křesly, v jednom z pater i zcela novými boxy, kde mají klienti i studenti při ošetření soukromí. Vlajkovou lodí protetické péče je možnost vytvořit digitální otisky chrupu, ovšem benefitem všech je lidský potenciál vyučujících, možnosti navštěvovat nejrůznější stomatologická pracoviště nemocnice a vidět diagnózy, k nimž se v průběhu praxe vůbec nemusí dostat.

Smyslem pracoviště je předávat zkušenosti, ale lékaři by měli pracovat spíš jako supervize, ošetření je na medicích. „Mají možnost si rozvrhnout práci. K nám přijde klient se šesti problémy v ústech zároveň, to na specializovaných sálech či pracovištích neuvidí,“ konstatuje MUDr. Hrubý a doplňuje: „Studenty necháme, aby zhodnotili, co ošetří jako první, jak budou postupovat, aby jejich práce měla logiku a pacient se netrápil. Učí se spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, s jejich vyhláškami, s tím, co jsou kódy, jaký je systém vykazování jednotlivých výkonů. Co pojišťovny hradí, co ne, aby pacienty správně informovali.  V neposlední řadě se učí komunikačním dovednostem. Provozně pečují také o svěřené stomatologické křeslo, které má daná dvojice v péči. To všechno se jim bude v reálném profesním životě hodit.“