Budou se odměny za Covid-19 rozdělovat podle stejného klíče jako na podzim?

Odpovídá: Mgr. Ivana Smetáková, náměstkyně pro lidské zdroje

Metodika vyplácení mimořádných odměn za Covid-19 je v zásadě postavena na podobném principu jako minule. Liší se jen v drobnostech. Odměna náleží zaměstnancům za skutečně odpracované hodiny v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ) v období od 1. října 2020 do 28. února 2021. Odměna se týká i zaměstnanců, kteří již pracovní poměr nebo dohodu ukončili (např. starobní důchod, ukončení pracovního poměru, mateřská dovolená apod.).

Odpracované hodiny se sčítají za celé pětiměsíční období a lze do nich zahrnout i přesčasy.  Naopak se do nich nezahrnuje pracovní neschopnost, nařízená karanténa, ošetřování člena rodiny, čerpání dovolené, otcovská dovolená, překážky v práci na straně zaměstnance, studijní volno, návštěva lékaře nebo doprovod dítěte k lékaři, náhradní volno, které bylo poskytnuto za práci přesčas.

V případě nařízené karantény v souvislosti s výkonem práce a pracovní neschopnosti způsobené výkonem práce bude i tato doba zahrnuta do odpracovaných hodin ve výši sjednaného úvazku.

Základem pro výši odměny je 75 000 Kč hrubého za celé uvedené období (říjen 2020 – únor 2021) při úvazku 1,0 pro všechny zdravotnické pracovníky a 30 000 Kč hrubého za celé období při úvazku 1,0 pro ostatní zaměstnance.