Ve VFN odstartoval pilotní projekt – Screening plicní rakoviny u kuřáků

Ročně v České republice umírá na rakovinu plic zhruba pět a půl tisíce pacientů. Až 85 procent z nich kvůli tomu, že jejich onemocnění nebylo včas diagnostikováno. Záchyt časného stadia karcinomu je cílem pilotního programu. Je určen pro zhruba 30 tisíc lidí ve věku od 55 do 74 let, kteří kouří alespoň jednu krabičku cigaret denně po dobu třiceti let.

Plicní rakovina patří u mužů i žen mezi nejčastější zhoubný nádor v české populaci. Je navíc spojena s vysokou úmrtností. „V souvislosti s kouřením u nás každý rok zemře minimálně osmnáct tisíc lidí. Přitom se dá plicní rakovina v časném stadiu zachytit a vyléčit. Pokud přijde pacient brzy, je dokonce šance na uzdravení přes devadesát procent,“ uvedl MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK. Plíce nebolí, a proto se na plicní rakovinu přichází většinou v pozdním stadiu, kdy nádor již není operovatelný a léčebné možnosti jsou omezené. Naděje na uzdravení je pak pouhých 36 až 6 procent. Pomoci má právě program screeningu plic, určený pro nejvíce rizikovou skupinu, kuřáky.  

Vyšetření lékaři provádí prostřednictvím nízkodávkového CT hrudníku. „Na to, abychom dnes zachránili jedno úmrtí na rakovinu plic, musíme vyšetřit přes tři sta pacientů. U rakoviny prsu je to pro srovnání více než 1300 vyšetření. Screening nám umožní mnohem přesnější diagnostiku,“ vysvětlil MUDr. Votruba, který je ve Všeobecné fakultní nemocnici zároveň členem lékařského týmu pro screening plic. Vyšetření zde provádí také prof. Luboš Petruželka, CSc., doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., nebo například MUDr. Lenka Janoušková.